Kalendář

Kalendář školního roku                                                                    Kalendář na aktuální měsíc

Kalendář školního roku

Organizace školního roku 2018-2019

2. 9. začátek školního roku
30. 1. 2020 konec 1.pololetí
30. 6. 2020 konec 2.pololetí
28.10., 10. 4., 13. 4., 1. 5., 8. 5. státní svátek
29., 30. 10. podzimní prázdniny
23. 12. - 3. 1. vánoční prázdniny
31. 1. pololetní prázdniny
9. - 15. 3. jarní prázdniny
9. 4. velikonoční prázdniny

Události v životě školy

Podzimní tréninkové soustředění žáků sport. tříd

8. - 13. 9. 8.B, 9.A,B
22. - 27. 9. 7.A, 8.C
29. 9. - 4. 10. 5.A,B, 6.A,B

Ostatní

14. - 16. 10., 16. - 18. 10. Adaptační pobyt žáků 6.A,B
13. 11. projektový den
  Vánoční výstava
  O vánočního kapra - soutěž ve skoku vysokém
  Velikonoční výstava
duben zápis dětí do 1. tříd
říjen, duben sběr papíru ke škole
6. 5. projektový den
13., 14. 5. obhajoby závěrečných prací
1. 6. - 12. 6. období školních výletů
24. 6. slavnostní akademie 1.+2.stupeň, rodiče
25. 6. slavnostní oběd pro žáky 9.tříd

Pedagogické rady, schůzky rodičů

17. 9. třídní schůzky, 8.A, 9.B 6.9.
11. 11. pedagogická rada
12. 11. třídní schůzky rodičů
7. 1. konzultační schůzky rodičů
20. 1. pedagogická rada
6. 4. pedagogická rada
7. 4. konzultační schůzky rodičů
19. 5. třídní schůzky rodičů
18. 6. pedagogická rada