Kalendář

Kalendář školního roku                                                                    Kalendář na aktuální měsíc

Kalendář školního roku

Organizace školního roku 2018-2019

3. 9. začátek školního roku
31. 1. 2019 konec 1.pololetí
28. 6. 2019 konec 2.pololetí
28.9., 19.4., 22.4., 1.5., 8.5. státní svátek
29.,30.10. podzimní prázdniny
22.12.-2.1. vánoční prázdniny
1.2. pololetní prázdniny
4.-10.3. jarní prázdniny
18.4. velikonoční prázdniny

Události v životě školy

Podzimní tréninkové soustředění žáků sport. tříd

9.-14.9. 8.A,B, 9.B
16.-21.9. 7.B,C
7.-12.10. 5.A,B, 6.A

Ostatní

25.-27.9, 1.-3.10. Seznamovací pobyt žáků 6.A,B
7. 11. projektový den
  Vánoční výstava
  O vánočního kapra - soutěž ve skoku vysokém
  Velikonoční výstava
duben zápis dětí do 1. tříd
říjen, duben sběr papíru ke škole
6.5. projektový den
13., 14.5. obhajoby závěrečných prací
27.5.-7.6. období školních výletů
26. 6. slavnostní akademie 1.+2.stupeň, rodiče
27. 6. slavnostní oběd pro žáky 9.tříd
28. 6. slavnostní ukončení školního roku

Pedagogické rady, schůzky rodičů

11.9. třídní schůzky, 8.A, 9.B 6.9.
12. 11. pedagogická rada
13. 11. třídní schůzky rodičů
8. 1. konzultační schůzky rodičů
21. 1. pedagogická rada
15. 4. pedagogická rada
16. 4. konzultační schůzky rodičů
21. 5. třídní schůzky rodičů
20.6. pedagogická rada