Kalendář

Kalendář školního roku                                                                    Kalendář na aktuální měsíc

Kalendář školního roku

Organizace školního roku 2017-2018

4. 9. začátek školního roku
31. 1. 2018 konec 1.pololetí
29. 6. 2018 konec 2.pololetí
28.9.,28.10.,17.11.,30.3., 2.4., 1.5., 8.5. státní svátek
26.,27.10. podzimní prázdniny
23.12.-2.1. vánoční prázdniny
2.2. pololetní prázdniny
26.2.-4.3. jarní prázdniny
29.3. velikonoční prázdniny

Události v životě školy

Podzimní tréninkové soustředění žáků sport. tříd

10.-15.9. 8.B, 9.A
17.-22.9. 6.B, 7.A,B
23.-27.9. 5.A, 6.C

Ostatní

11.-13.10. Seznamovací pobyt žáků 6.A,B
do 1. 11. projektový den
  Vánoční výstava
  O vánočního kapra - soutěž ve skoku vysokém
  Velikonoční výstava
duben zápis dětí do 1. tříd
17.4., 24.4. testy do sportovní třídy
říjen, duben sběr papíru ke škole
30. 4. projektový den
9.5. obhajoby závěrečných prací
28.5.-9.6. období školních výletů
27. 6. slavnostní akademie 1.+2.stupeň, rodiče
28. 6. slavnostní oběd pro žáky 9.tříd
29. 6. slavnostní ukončení školního roku

Pedagogické rady, schůzky rodičů

7.9. třídní schůzky 4.-9. tříd
13. 11. pedagogická rada
14. 11. třídní schůzky rodičů
9. 1. konzultační schůzky rodičů
22. 1. pedagogická rada
16. 4. pedagogická rada
17. 4. konzultační schůzky rodičů
22. 5. třídní schůzky rodičů
21.6. pedagogická rada