Třída 4. B

Návštěva Galerie výtvarného umění v Náchodě

12. 12. 2019

Jana Fléglová

Ve čtvrtek 12. prosince jsme se společně vydali k zámku do Náchodské galerie, kde jsme měli domluvený výtvarný program nazvaný Kouzelné světlo, který galerie pořádala pro žáky náchodských škol. V jeho průběhu jsme si povídali o výtvarných dílech, prohlíželi si je, o výtvarných technikách a zaměřili jsme se na vitráže. Následně jsme si vitráž vyrobili a odnesli si ji každý do školy. Při dalších hodinách výtvarné výchovy jsme si technikou vitráže zhotovili i vánoční betlémy. Práce se nám podařila a doma nám betlémy zdobili okna o Vánocích.

 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Mikulášská návštěva

14. 12. 2019

Jana Fléglová

V pátek 6. prosince jako každoročně na naše dveře zaťukal Mikuláš s doprovodem andělů a skupinkou čertů. Mikuláš vyjmenoval všechny třídní hříšníky a pokáral je, čerti si některé kluky dokonce odnesli ve svých pytlích, a pro ostatní děti měli andělé malé drobnosti, kterými je obdarovali.

 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Projektový den - Sametová revoluce 

12. 11. 2019

Jana Fléglová

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.   

Běh od radnice k radnici

18. 10. 2019

Jana Fléglová

Součástí letošního ročníku Běhu Hronov - Náchod byl i běh pro žáky náchodských škol nazvaný Od radnice k radnici. Žáci naší třídy se běhu zúčastnili ve velkém počtu, startovala jich polovina, a i oni mají velký podíl na vítězství naší školy v tomto běhu. Všem patří obdiv i pochvala.

 

Dopravní hřiště

27. 9. 2019

Jana Fléglová

Na konci září jsme navštívili dopravní hřiště, abychom se seznámili s pravidly silničního provozu, zejména se zaměřením na správnou jízdu cyklisty, shlédli instruktážní filmy o jízdě na kole na dopravním hřišti, ale i v běžném provozu. Součástí výuky byla i praktická část - jízda na kole na dopravním hřišti. Nějaké přestupky ještě během jízd byly, ale snad se do jara všichni žáci zlepší, aby se jim podařilo uspět při testech a praktické zkoušce a získali průkaz cyklisty.

 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Třídní pravidla

20. 9. 2019

Jana Fléglová

V průběhu měsíce září jsme společně sestavili pravidla chování ve škole, při školní práci, ke spolužákům.

  1. Chodíme včas a jsme připraveni na vyučování.
  2. Dodržujeme pravidla slušného chování.
  3. Nasloucháme si, hlásíme se o slovo.
  4. Pomáháme si.
  5. Plníme povinnosti.