Třída 4. B

Dopravní hřiště

27. 9. 2019

Jana Fléglová

Na konci září jsme navštívili dopravní hřiště, abychom se seznámili s pravidly silničního provozu, zejména se zaměřením na správnou jízdu cyklisty, shlédli instruktážní filmy o jízdě na kole na dopravním hřišti, ale i v běžném provozu. Součástí výuky byla i praktická část - jízda na kole na dopravním hřišti. Nějaké přestupky ještě během jízd byly, ale snad se do jara všichni žáci zlepší, aby se jim podařilo uspět při testech a praktické zkoušce a získali průkaz cyklisty.

 

Třídní pravidla

20. 9. 2019

Jana Fléglová

V průběhu měsíce září jsme společně sestavili pravidla chování ve škole, při školní práci, ke spolužákům.

  1. Chodíme včas a jsme připraveni na vyučování.
  2. Dodržujeme pravidla slušného chování.
  3. Nasloucháme si, hlásíme se o slovo.
  4. Pomáháme si.
  5. Plníme povinnosti.