Třída 4. B

Čertoviny

11.12.2018

Ivana Kábrtová

Po roce tu máme opět adventní čas - čas těšení se na Vánoce. To nám vždy připomenou "Čertoviny", kdy se žáci 9.ročníku převléknou za návštěvníky z nebes a pekla. Přicházejí k dětem na 1. stupeň, aby některé pochválili a nezbedníky zase napomenuli. V naší třídě se pár hříšníků dobrovolně přiznalo - dostali uhlí, ostatní hodné děti dostaly bonbony. Na rozloučenou s Mikulášem, andělem a čerty jsme jim zatančili.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

100 let České republiky

16.11.2018

Ivana Kábrtová

Ve středu 7.listopadu byl projektový den, ve kterém jsme si připomněli 100 let naší republiky.

Cílem bylo dozvědět se něco o vzniku naší republiky, prvním prezidentovi a době, která tehdy byla.

Dále jsme využili letošní vlastivědné učivo o České republice a zkusili si ve skupinách sami prostudovat a stručně zapsat zadaný úkol. Nakonec byl zábavný vlastivědný test a zhodnocení práce za celý den.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Dopravní hřiště

2.10.2018

Ivana Kábrtová

Ve čtvrtek 27.září jsme se zúčastnili půldenního cyklistického výcviku na dopravním hřišti v Bělovsi. BESIP pravidelně organizuje pro žáky 4.ročníků dvě setkání - při prvním ( září ) si děti trénují jízdu na kole a dopravní předpisy a na tom druhém ( květen ) prokáží svoje znalosti a dovednosti v testech. Děti, které ve zkoušce obstojí, získají cyklistický průkaz a budou se moci stát účastníky silničního provozu.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Naše třídní pravidla:

24.9.2018

Ivana Kábrtová

1.Na vyučování jsem připraven včas.

2.Umím naslouchat a neskáču do řeči.

3.Když chci něco říct, hlásím se.

4.Při hodinách dávám pozor a nevyrušuji.

5.Neberu a neničím cizí majetek.

6.Neposmívám se kamarádům.

7.O přestávkách se chovám slušně. Nekřičím.