Soutěže - Čj, M, Př...

Letošní ročník dějepisné olympiády se nesl v duchu počátku 20. století. Školní kolo soutěže si vyzkoušeli někteří žáci z osmých a devátých tříd. Nejlépe se umístil Petr Roubal z 9. A. Se svým skvělým rozhledem a historickými znalostmi zabodoval i v okresním kole, kde obsadil desáté místo (se ztrátou pouhých tří bodů na místo třetí) z třiceti šesti zúčastněných.

Petrovi blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.


I v letošním školním roce se naši žáci z osmých a devátých tříd zúčastnili olympiády v mateřském jazyce. Ve školním kole tentokrát nejlépe dopadly tři dívky: Aneta Rohulánová z 9. A, Denisa Krejčová z 9. B a Kristýna Bachtíková také z 9. B. Nicméně chceme pochválit i všechny ostatní zúčastněné, protože školní kolo soutěže včetně slohových prací napsali všichni na velmi dobré úrovni. Aneta pak naši školu reprezentovala v okresním kole, kde obsadila pěkné 14. místo z 28 soutěžících.

Anetě i všem ostatním soutěžícím blahopřejeme.


Ve středu 16. října 2019 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný KLOKAN 2019. Kategorie Kadet se zúčastnilo 44 žáků z 8. a 9. ročníků. Na vypracování 24 otázek z oblasti přírodních věd (matematiky, fyziky, chemie a biologie) měli soutěžící 40 minut.