Třída 7. B 


Lyžařský kurz sportovců i nesportovců

březen 2020 Adéla Taufmanová

Lyžařského kurzu se zúčastnili žáci z pátých tříd, sportovci z 6. A a někteří nesportovci ze 7. B. Ubytovali jsme se v penzionu Anička v Deštném v Orlických horách, kde jsme pobyli od 29. února do 6. března. Po celý kurz jsme měli, až na jeden den, krásné počasí, takže jsme měli i dobré podmínky na sjezdovce. Všichni, kteří neuměli lyžovat, se na lyžích naučili a ti, kteří lyžovat už uměli, se postupně zdokonalovali. Lyžování jsme si parádně užili a myslím si, že všichni byli spokojení, jak vedoucí, tak děti. Jedno odpoledne jsme se dostali i na hřebeny Orlických hor a na běžkách, i za nepříjemného počasí, jsme společně pokořili Velkou Deštnou. Někteří byli na běžkách poprvé, někteří už na nich uměli, ale i přesto jsme se všichni dostali do cíle. Naučili jsme se společně mazat lyže, jak sjezdové, tak běžecké. V penzionu nám výborně vařil pan kuchař. Můžu potvrdit, že jsme se většinou velice těšili na jídlo. Myslím si, že jako kolektiv jsme si sedli, i když jsme byli tři rozdílné ročníky. Spolu jsme si užili hodně srandy, a to i díky našemu dospělému doprovodu. Nemusely se řešit zbytečné kázeňské problémy, zdravotní bratr byl plně zaměstnán, a i když si pro někoho museli přijet rodiče dříve, než kurz skončil, tak stále vládla veselá pozitivní atmosféra.

 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.


Výstava na téma: "Můj vzor"

únor 2020 Stanislava Havlenová

V rámci hodin OEV jsme se tento měsíc věnovali tématu: Reálné a zobrazené vzory. Seznámili jsme se s některými slavnými osobnostmi a živě diskutovali o jejich vlivu na společnost. Poté žáci dostali možnost před svými spolužáky představit své současné vzory a vysvětlit, proč zrovna tato osobnost je pro ně velkou inspirací. Většina žáků samozřejmě na prvním místě uváděla své rodiče a blízké příbuzné, dále také byli zmiňováni úspěšní sportovci, herci i youtubeři. Na závěr tohoto tématu žáci vypracovali krátkou prezentaci této své oblíbené osobnosti, a tak ji ještě jednou představili ostatním. Tyto opět velmi zdařilé práce jsou vystaveny v naší kmenové třídě.

 


Výstava na téma: "Výhody a nevýhody užívání internetu"

únor 2020 Stanislava Havlenová

Na začátku února se naše třída zúčastnila projektu Škola bezpečně on-line, v rámci něhož proběhla beseda zaměřená na kyberšikanu a nástrahy, které na nás mohou číhat ve virtuálním prostředí.

Po této velmi zdařilé besedě jsme o těchto tématech ještě živě diskutovali na hodinách rodinné výchovy. Následně dostali žáci za úkol vypracovat buď samostatně, nebo v menších skupinkách, informační plakátek o výhodách a nevýhodách využívání internetu. Tyto velmi zdařilé práce v současnosti zdobí stěny chodby před naší třídou.

 

 


Soutěž v anglickém jazyce

únor 2020 Stanislava Havlenová

Ve středu 12. února se konalo okresní kolo "Soutěž v anglickém jazyce", kde žák naší třídy Jan Pelly obsadil krásné 2. místo. 
Gratulujeme!
 

Projekt Škola bezpečně on-line

únor 2020 Stanislava Havlenová

 

V pátek 7. února se naše třída zúčastnila projektu Škola bezpečně on-line pod vedením lektora pana Tomáše Hambergera. Beseda byla zvláště zaměřena na velmi ožehavé a vážné téma kyberšikana a kiberkriminalita. V níže uvedené anotaci je krátké shrnutí dvouhodinové besedy, která byla velice poučná a zajímavá a našim žákům se velice líbila. Ještě jednou moc děkujeme.

Kyberkriminalita představuje v současnosti jeden z největších společenských problémů, který se vyskytuje napříč generacemi a zároveň není územně omezen. Statistiky bohužel potvrzují každoroční nárůst počtů obětí kybernetických zločinů a Královehradecký kraj patří mezi ty regiony, které řeší trestné činy v oblasti kyberkriminality nejvíce. Častými oběťmi jsou pak děti.
Z tohoto důvodu vznikla myšlenka udělat pro žáky základních škol něco více, než klasickou přednášku o kybekriminalitě a tak vznikl projekt Škola bezpečně on-line! Cílem tohoto projektu je umožnit žákům věnovat se tématům z oblasti kybernetické kriminality. Žáci se mohou prostřednictvím různých aktivit seznamovat s tématy, jako je kyberšikana, kybergrooming, hate speech – šíření nenávisti v online prostředí, fake news, ale také s tím, jaké jsou v současné době nejvíce používané moderní digitální technologie a jaké je jejich využití, případně jejich zneužití.
Velká část projektového dne je vymezena pro již zmiňovaný kybergrooming, který v současnosti představuje pro děti největší nebezpečí, jelikož cílem kybergroomera neboli predátora je manipulace dětí v prostředí sociálních sítí s cílem vylákat oběť (dítě) k osobnímu setkání, kde pak často dochází k fyzickému či sexuálnímu napadení. Účastníci projektu Škola bezpečně on-line se dozvědí, jak se chránit před těmito agresory a sami si vyzkouší, jak je těžké v online prostředí odhalit takového agresora.


Vánoční besídka

leden 2020 Stanislava Havlenová

Pátek 20. prosince se v naší třídě nesl od samého rána ve vánoční náladě. Hned ráno jsme si upravili lavice do podkovy a začali ukládat dárky pod náš stromeček. Na první hodinu jsme si půjčili z hudebny zpěvníky a pustili se do zpívání vánočních koled. Po půlhodince prozpěvování jsme shlédli na Streamu dokument z cyklu Slavné dny – 25.prosinec – Den, kdy západní svět slaví narození Ježíše Krista. Po krátké diskuzi o dokumentu jsme se ustrojili a vypravili jsme se do kostela svatého Vavřince na Masarykově náměstí, kde nás již čekala komentovaná prohlídka betléma. Náš průvodce nám podrobně popsal historii náchodského betléma, zodpověděl naše zvídavé otázky, zanotoval si s námi „Půjdem spolu do Betléma“ a rozloučil se s přáním klidných Vánoc. Po návštěvě kostela jsme se prošli po vyzdobeném náměstí, udělali si pár fotek u stromečku před radnicí a celí promrzlí se těšili na svačinku, teplý čaj a ochutnávku cukroví. A pak nastala všemi netrpělivě očekávaná tombola a předávání dárků a přáníček. A bylo jich opravdu požehnaně. Poslední hodinku ve třídě jsme si zpříjemnili hraním společenské hry Aktivity, u které jsme se dobře pobavili a zasmáli. Všichni jsme se rozešli spokojeně domů a těšili se na zasloužený odpočinek a dlouhé vánoční prázdniny.

 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde


Konzultační třídní schůzky

19. 12. 2019 Stanislava Havlenová

V úterý 7.1. 2020 se budou konat konzultační třídní schůzky. 


Návštěva filmového představení

18. 12. 2019 Stanislava Havlenová

V úterý 17. prosince se naše třída spolu s ostatními žáky 2. stupně zúčastnila filmového představení Uzly a pomemeranče  v náchodském kině Vesmír. Romantický film byl natočen podle stejnojmenné knihy Ivy Procházkoké a pojednával o statečnosti, odpovědnosti a o první lásce. Velkou roli v místy dramatickém příběhu hráli koně.


Čertoviny v naší třídě

6. 12. 2019 Stanislava Havlenová

Dnes nás na hodině rodinné výchovy navštívili Mikuláš, andělé a čerti. Nezbedy z naší třídy postrašili a vyhubovali jim, ty hodné pochválili a rozdali jim sladkosti. I když už nejsme malí, přece jen nás jejich návštěva potěšila a zpestřila nám výuku.

 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.


Advent ve třídě

2. 12. 2019 Stanislava Havlenová

V pondělí 2. prosince našli žáci na stolečku v rohu naší třídy překvapení - ustrojený vánoční stromeček.

 


Prohlídka betléma

29. 11. 2019 Stanislava Havlenová

V pátek 20. prosince v 9:45 navštívíme v rámci vyučování bezplatnou komentovanou prohlídku betléma v kostele svatého Vavřince na Masarykově náměstí. Vedle samotné prohlídky se seznámíme s křesťanským pojetím Vánoc.


Advent na zámku

20. 11. 2019 Stanislava Havlenová

V pátek 29. listopadu navštívíme v průběhu 5. a 6. vyučovací hodiny náchodský zámek. Prohlídka začíná ve 13 hodin a bude trvat asi 45 minut.
Co nás čeká: Vánočně vyzdobené komnaty druhého patra s oživlými postavami, které představí tradice a zvyky spojené s obdobím adventu a Vánoc na náchodském zámku. 

 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde


Projekt: Sametový den

17. 11. 2019 Stanislava Havlenová

Ve středu 13. listopadu se na naší škole uskutečnil projekt věnovaný 30. výročí Sametové revoluce.

Žáci sedmého ročníku byli rozděleni do čtyř skupin, které během dopoledne absolvovaly přednášky věnované nejen osobnostem listopadu 1989, ale i těžkostem, které provázel život v totalitním Československu. Učitelé vysvětlovali, jak byla Evropa rozdělena na dva znepřátelené bloky, které dělila železná opona; problém dovozu zahraničního zboží, jeho nedostatek nebo prodej v Tuzexu; celkové klima ve společnosti, perzekuce, kterým byla část obyvatelstva vystavena. Žáci shlédli připravené ukázky a prezentace, vypracovávali pracovní listy, prohlédli si výstavku s dobovými artefakty a seznámili se s materiály a fotodokumentací na tematických nástěnkách.

Na závěr projektového dne nám žáci odpověděli v dotazníku na několik otázek týkajících se porovnání současnosti s dobou před třiceti lety a pomocí kreseb se pokusili zachytit své zážitky a pocity z atmosféry Sametového dne. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.


Třídní schůzky

5. 11. 2019 Stanislava Havlenová

Třídní schůzky se budou konat 12. listopadu 2019 v 17 hodin. Těším se na Vás.


Návštěva divadla

listopad 2019 Stanislava Havlenová

V pondělí 4. listopadu jsme společně navštívili divadelní představení Cesta kolem světa.


Podzimní sportovní akce

listopad 2019 Stanislava Havlenová

V úterý 5. listopadu se dívky 6. a 7. tříd zúčastnily okresního kola soutěže ve florbalu v Polici nad Metují. Naši školu reprezentovala také žákyně naší třídy Alenka Morávková. V konkurenci devíti týmů dívky skončily na krásném třetím místě.

Ve čtvrtek 24. října se uskutečnil XXI. ročník Běhu do zámeckých schodů, který každoročně pořádá Déčko Náchod.V kategorii B – žáků 6.- 7. tříd naši školu reprezentoval také žák naší třídy Vláďa Kitayev. Žáci v této kategorii obsadili vynikající 1. místo. 

Gratulujeme!


Třídní pravidla

září 2019 Stanislava Havlenová

Na začátku září jsme při hodinách OEV vytvořili naše třídní pravidla, která se snažíme dodržovat, aby se nám dobře pracovalo v naší nové třídě. 

  • Jsme tým
  • Dodržujeme pořádek ve třídě
  • Respektujeme ostatní
  • Nebudeme hluční
  • Nesaháme na nic, co nám nepatří
  • Dodržujeme osobní prostor

 


Všechny své žáky vítám v naší nové třídě 7.B.,
která se nachází v přízemí učeben druhého stupně U2.

Vaše nová třídní učitelka Stanislava Havlenová