Třída 3.B

Čertoviny

5. 12. 2018

Jana Fléglová

I letos nás ve třídě navštívil Mikuláš se svým doprovodem čertů a andělů. Věděl o všech třídních hříšnících, ti pak museli skákat přes metlu, slibovat, že se polepší a některé chlapce už dokonce odnášeli čerti v pytli směrem k Peklu. Pochvalu a odměnu od Mikuláše s andělem dostali děti, které jsou dobrými kamarády a snaživými žáky.

 

První republika - projektový den

7. 11. 2018

Jana Fléglová

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.  

Plavecký výcvik

4. 9. -  6. 11. 2018

Jana Fléglová

Se začátkem nového školního roku začali všichni třeťáci jezdit na plavecký výcvik do náchodského bazénu. Většina z dětí to přivítala jásotem. Plavčíci děti rozdělili do družstev podle plaveckých dovedností. Po více než dvou měsících, kdy děti trénovaly splývání, plavecké styly, potápění, lovení předmětú i vodní pólo a skoky do vody, absolvovaly závody. Nejlepší závodníci dostali medaile. Na závěr kurzu všichni obdrželi vysvědčení, kde má každý napsané, co se dokázal naučit a v čem se zlepšil.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

 

Návštěva muzea

2. 11. 2018

Jana Fléglová

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

 

Podzimní vycházka

15. 10. 2018

Jana Fléglová

Slunečný říjnový den nás vylákal do okolí náchodského zámku na podzimní vycházku.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

 

Dopravní výchova

8. 10. 2018

Jana Fléglová

V rámci prvouky k učivu o dopravních značkách a pravidlech silničního provozu jsme si naše poznatky a dovednosti ověřili na školním dvoře, kde máme novou plochu s dopravními značkami.

 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

 

Třídní pravidla

27.9.2018

Jana Fléglová

Snažíme se ve třídě dodržovat tato pravidla :

  1. Chodíme včas a jsme připraveni na vyučování.
  2.  Dodržujeme pravidla slušného chování.
  3.  Nasloucháme, hlásíme se o slovo.
  4.  Pomáháme si, jsme kamarádi.
  5.  Plníme povinnosti.

 

Už jsme třeťáci

20. 9. 2018

Jana Fléglová

Jak se vidíme my - autoportréty.