Třída 8.A

Návštěva městské knihovny

12. 2. 2020

Jana Línková

Jako už tradičně i letos jsme navštívili dětské oddělení městské knihovny a strávili zde dvě příjemné hodiny. Paní knihovnice nás provedla zajímavým tématem Drogy a jiné závislosti v literatuře pro mládež. Kromě příjemného a zajímavého povídání nás také čekala práce s knihami. V neposlední řadě jsme se seznámili s některými pro nás novými knižními tituly, které se zmíněnému tématu věnují.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Náš předvánoční den

15. 1. 2020

Jana Línková

Pátek před vánočními prázdninami naše třída strávila společně. Dopoledne jsme si mimo jiné zazpívali i s ostatními třídami koledy v hale před sborovnou za doprovodu klavíru a kytary a pak jsme se bavili společenskou hrou - aktivitou, při které jsme se zase o něco více vzájemně poznali. Následovala procházka do města spojená s prohlídkou kostela svatého Vavřince. Pan kostelník nám udělal zajímavý výklad o adventu, vánočních tradicích a především nás seznámil s krásným náchodským betlémem. Návštěvu kostela jsme zakončili zpěvem koled. A pak už jsme uháněli zpátky do školy na čaj, cukroví a ke stromečku rozbalovat dárky.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Krabice od bot

16. 12. 2019

Jana Línková

Čas adventní je krásnou příležitostí popovídat si s dětmi o obdarovávání, milosrdenství, soucítění a charitě. I naše třída věnovala tomuto tématu hodinu etické výchovy. Tehdy jsme na adventním svícnu zapálili první svíčku a s příjemným povídáním přišel i nápad, že bychom se mohli k některé předvánoční charitativní akci připojit. Tipů bylo několik, ale nakonec zvítězila akce "Daruj krabici od bot".  Hned jsme se pustili do práce. Celý projekt spočívá v tom, že na internetu zaregistrujete, jestli obdarujete děvče či chlapce a také přibližný věk odarovávaného. Poté krabici (třeba od bot :-) naplníte vhodnými rozmanitými dárečky  - od školních pomůcek, knih, hraček, kosmetiky až například po sladkosti. Krabici hezky zabalíte a odnesete na sběrné místo |Diakonie. Dárky pak putují dětem, jejichž start do života není zrovna snadný, jejich rodiny jsou často v těžkých existencionálních problémech, někdy ani rodiny nemají. Taková skromná "krabice od bot" je někdy i jejich jediným dárkem, proto je skvělé, když je plná krásných a rozmanitých dárečků. 

Jsme moc rádi, že ještě než jsme zapálili třetí svíčku na adventním věnci, podařilo se nám připravit a předat třináct krabic plných, jak doufáme, překvapení a radosti.

Tímto bych chtěla poděkovat všem dětem z 8. A, které se akce zúčastnily, a taktéž jejich rodičům, kteří je v jejich snažení podpořili.

 

Program Finanční gramotnost

26. 11. 2019

Jana Línková

Po loňském velmi úspěšném projektu Kyberlife (zabýval se kyberšikanou) jsme letos navštívili v náchodské ZUŠ program věnovaný finanční gramotnosti. A opět tvůrci nezklamali! Kromě toho, že celý program byl skvěle, moderně, svižně a nápaditě vystavěn, dozvěděli jsme se mnoho nového a zajímavého o hospodaření s penězi. Pracovali jsme ve skupinách, v rámci programu jsme soutěžili, přemýšleli, diskutiovali, naslouchali, pracovali se svými smartphony a především se skvěle bavili.

Ještě jednou dík tvůrcům programu i městu Náchodu, který projekt finančně zaštítil.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Projekt Sametový den

25. 11. 2019

Jana Línková

Projektovým dnem naše škola oslavila výročí třiceti let od Sametové revoluce roku 1989. Na projekt jsme se všichni pečlivě připravovali. V hodinách etické a občanské výchovy a při dějepisu se žáci dozvídali spoustu informací o době poválečné, padesátých letech, roku 1968, normalizaci atd. Děti měly také za domácí úkol vést rozhovory se svými prarodiči a rodiči, kteří vzpomínali na dobu pod nadvládou komunistické strany. Ve třídách proběhla řada diskusí, mezi dětmi kolovaly dokonce staré fotografie, noviny a časopisy. Školu jsme si také náležitě vyzdobili a uspořádali jsme výstavu hraček, oblečení a dalších zajímavých věcí z osmdesátých let. V den projektu jsme také všichni přišli dobově oblečeni. Po úvodním slově pana ředitele jsme si zazpívali krásnou píseň Modlitba pro Martu a pak už děti po celý den pracovaly v různých dílnách, kde se dozvídaly spousty dalších informací a zajímavostí z dob normalizace. Doufáme, že náš projektový den alespoň trochu přispěl k tomu, aby děti z naší školy rozuměly pojmům jako jsou demokracie a totalita a chápaly dějinné souvislosti dob minulých.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 

Prohlídka zámku v Náchodě

17. 10. 2019

Jana Línková

Protože se právě v hodinách dějepisu zabýváme renesancí a protože jsou venku možná poslední krásné podzimní dny, vypravili jsme se procházkou na prohlídku náchodského zámku. Dozvěděli jsme se plno nových informací o historii Náchoda i samotného zámku, obdivovali jsme krásné zámecké interiéry, tapisérie, starožitný nábytek, křišťálové lustry, ale také sgrafita, která jsou pro náš zámek tak typická.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Naše třídní pravidla

22 . 9. 2019

Jana Línková

 

Snaha o klid, práci, spolupráci, naslouchání a přemýšlení v hodinách.

Pohodové přestávky.

Dodržujeme pravidla.

Jsme tým.