Třída 8.A

Program Finanční gramotnost

26. 11. 2019

Jana Línková

Po loňském velmi úspěšném projektu Kyberlife (zabýval se kyberšikanou) jsme letos navštívili v náchodské ZUŠ program věnovaný finanční gramotnosti. A opět tvůrci nezklamali! Kromě toho, že celý program byl skvěle, moderně, svižně a nápaditě vystavěn, dozvěděli jsme se mnoho nového a zajímavého o hospodaření s penězi. Pracovali jsme ve skupinách, v rámci programu jsme soutěžili, přemýšleli, diskutiovali, naslouchali, pracovali se svými smartphony a především se skvěle bavili.

Ještě jednou dík tvůrcům programu i městu Náchodu, který projekt finančně zaštítil.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Projekt Sametový den

25. 11. 2019

Jana Línková

Projektovým dnem naše škola oslavila výročí třiceti let od Sametové revoluce roku 1989. Na projekt jsme se všichni pečlivě připravovali. V hodinách etické a občanské výchovy a při dějepisu se žáci dozvídali spoustu informací o době poválečné, padesátých letech, roku 1968, normalizaci atd. Děti měly také za domácí úkol vést rozhovory se svými prarodiči a rodiči, kteří vzpomínali na dobu pod nadvládou komunistické strany. Ve třídách proběhla řada diskusí, mezi dětmi kolovaly dokonce staré fotografie, noviny a časopisy. Školu jsme si také náležitě vyzdobili a uspořádali jsme výstavu hraček, oblečení a dalších zajímavých věcí z osmdesátých let. V den projektu jsme také všichni přišli dobově oblečeni. Po úvodním slově pana ředitele jsme si zazpívali krásnou píseň Modlitba pro Martu a pak už děti po celý den pracovaly v různých dílnách, kde se dozvídaly spousty dalších informací a zajímavostí z dob normalizace. Doufáme, že náš projektový den alespoň trochu přispěl k tomu, aby děti z naší školy rozuměly pojmům jako jsou demokracie a totalita a chápaly dějinné souvislosti dob minulých.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 

Prohlídka zámku v Náchodě

17. 10. 2019

Jana Línková

Protože se právě v hodinách dějepisu zabýváme renesancí a protože jsou venku možná poslední krásné podzimní dny, vypravili jsme se procházkou na prohlídku náchodského zámku. Dozvěděli jsme se plno nových informací o historii Náchoda i samotného zámku, obdivovali jsme krásné zámecké interiéry, tapisérie, starožitný nábytek, křišťálové lustry, ale také sgrafita, která jsou pro náš zámek tak typická.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Naše třídní pravidla

22 . 9. 2019

Jana Línková

 

Snaha o klid, práci, spolupráci, naslouchání a přemýšlení v hodinách.

Pohodové přestávky.

Dodržujeme pravidla.

Jsme tým.