VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
a ŠKOLNÍHO KLUBU

1. provozní doba

ŠD je v provozu každý den od 6:30 do 17:00                                                                                     (viz Charakteristika ŠD)

Ranní družina : 6:30 - 8:00

Odpolední činnosti v odděleních : 11:45 (po ukončení vyučování) -  15:00

Zájmové aktivity školní družiny a školního klubu začínají a končí dle rozpisu                                     (viz Nabídka zájmových aktivit)

Odpolední rozcházení : 15:00 - 16:00                                                                                                      Aktivity zájmového vzdělávání  dle rozpisu do 17:00.

2. místnosti ŠD a ŠK

Činnost školní družiny, školního klubu a jejich zájmově - vzdělávacích aktivit je situována :

5 místnosti ŠD, zrcadlový sál, tělocvična malá a velká , spojovací krček, kuchyňka,společenská místnost školy.

3. přihlašování, odhlašování a vyloučení

Na začátku roku a jeho průběhu – písemnou formou.

4. platby

Placení bankovním převodem, vyjímečně ve ŠD, ŠK u vedoucí vychovatelky .                              Vždy na počátku roku do 31.10.

5. docházka, omlouvání

Žáci docházejí a odcházejí dle přihláškydle přihlášky. 1.třídy předává učitelka děti vychovatelce. Od 2.tříd je povinností žáků okamžitě dojít samostatně do ŠD po skončeném vyučování a po obědě. V případě nemoci, či změně odchodu je povinná písemná omluva, ústní či telefonická omluva platí pouze ve vyjímečných případech - stvrzeno podpisem na přihlášce.Vyzvednutí nebo samostatný odchod dětí probíhá v době od 13 hod., pak až v 15 hod.

6. bezpečnost

Při činnosti volí vychovatelka zaměstnání s ohledem na bezpečnost. Žáci jsou poučeni o bezpečnosti přecházení do ŠD a ŠK po vyučování, chováni při zájmově vzdělávacích činnostech v ŠD a ŠK.

7. pitný režim

Pitný režim je zajištěn rodiči.

8. využívání prostor školy

V případě potřeby zaměstnání využívá vychovatelka po dohodě všech prostor školy.

9. nevyzvednutí žáka

V případě nevyzvednutí žáka rodiči vychovatelka zajistí jeho ochranu do té doby, než se vyjasní příčina.

10. dočasné umísťování žáků

Po dohodě s vedením školy a s ohledem na potřeby žáků je možno dočasně za úplatu umístit žáky ve ŠD.

11. pravidla styku s rodiči

Rodiče mohou po dohodě kdykoli sledovat zaměstnání svých dětí, mohou pomoci při vedení zaměstnání. Mohou absolvovat výlety, exkurse. Zodpovědnost má vždy vychovatel. Rodiče jsou informováni o činnosti.

12. spojování oddělení

Oddělení se spojují v koncových hodinách. Počet dětí nepřesáhne 30.

13. tradiční akce

ŠD organizuje po dohodě s vedením školy tradiční sportovní, kulturní a společenské akce, které prohlubují účinky výchovného a vzdělávacího procesu.