Rada žáků  plhovské školy

Již několik let působí na plhovské škole rada žáků. Tvoří ji zástupci 3.  – 9.tříd, pravidelně se scházejí a pod vedením zejména zástupkyně ředitele paní Olejákové a paní učitelky Novákové se v rámci svých možností podílejí na chodu školy, přípravě akcí.

 Ve školním roce 2016 – 2017 dáváme  radě žáků příležitost  rozšířit svoji práci, víc se podílet na přípravě některých částí školního programu.

                                                                                                Vladimír Honzů