Rada žáků  plhovské školy

Již několik let působí na plhovské škole rada žáků. Tvoří ji zástupci 3.  – 9.tříd, pravidelně se scházejí a pod vedením paní učitelky Novákové, Novákové Lokvencové a Machové se v rámci svých možností podílejí na chodu školy, přípravě akcí a tvorbě školního časopisu.

 

                                                                                                Vladimír Honzů

 

 

PRVNÍ SETKÁNÍ RADY ŽÁKŮ

 

První setkání rady žáků se uskutečnilo v pátek 7. 9. 2018.

Nejprve jsme si rozdali trička, udělali si společnou fotku jako každý školní rok a seznamovali se navzájem.

Dále následovala práce se zápisníky a vymýšlení pravidel na tento školní rok.

Poté jsme se seznámili s plánem akcí, na kterých se budeme podílet a rozdělili jsme si role v parlamentu.

Sestavili jsme si časový plán na vypracování zápisů z akcí do našeho školního zpravodaje a na dodání příspěvků k svátkům a významným dnům.

Naším prvním společným úkolem bude přenést do hodin OEV téma měsíce září:

pozdrav, prosba, poděkování a omluva.

Na závěr následovala výtvarná činnost.

Kreslili jsme pomocí slov „Parlamenťáka“ a zamýšleli se, jaké by měl mít vlastnosti.

Sepsala: Žanna Dorošenko

 

DRUHÉ SETKÁNÍ RADY ŽÁKŮ

 

Druhé setkání Rady žáků se konalo dne 4. 10. 2018.

Hned v úvodu našeho setkání byli pochváleni ti z nás, kteří vytvořili plakáty ke státním svátkům a také ti, kteří poslali písemné příspěvky z cyklistických kurzů do našeho občasníku „Plhovský zpravodaj“, jehož první vydání v tomto školním roce připravujeme.

Dále jsme se seznámili s tématem měsíce října „Komunikace a naslouchání“ a probrali jsme akce, které nás čekají.

Našim úkolem v tomto měsíci bude zapsat sběr papíru

ve třídách, seznámit naše spolužáky s akcemi školy v říjnu a zpracovat další státní svátky do formy plakátů tak, abychom si připomněli, proč máme volné dny a co se v těchto dnech v naší historii stalo.