Rada žáků  plhovské školy

Již několik let působí na plhovské škole rada žáků. Tvoří ji zástupci 3.  – 9.tříd, pravidelně se scházejí a pod vedením paní učitelky Novákové Lokvencové a Drtinové se v rámci svých možností podílejí na chodu školy, přípravě akcí a tvorbě školního časopisu.

 

                                                                                                Vladimír Honzů

 

PRVNÍ SETKÁNÍ RADY ŽÁKŮ

První setkání Rady žáků v novém školním roce se uskutečnilo v pátek 6. září 2019.

Nejprve jsme si rozdali trička a společně se vyfotili. Hned poté jsme se věnovali společným aktivitám, kdy jsme se prostřednictvím seznamovacích her dozvěděli nejen jména nových žáků a žákyní, kteří k nám do Rady žáků přišli poprvé, ale také spoustu nových a zajímavých informací o dalších členech Rady žáků J.

Poté jsme si rozdávali zápisníky a do nich zapisovali. Seznámili jsme se s plánem akcí na tento školní rok a s činností Rady žáků. Sestavili jsme si časový plán na vypracování zápisů z akcí do našeho školního zpravodaje. Stejně jako každý rok jsme vymýšleli společná pravidla, která jsme si odhlasovali.

Minulý školní rok jsme kreslili „Parlamenťáka“ s jeho vlastnostmi. Tento školní rok jsme k němu dokreslili „Parlamenťačku“ společně s jejími vlastnostmi.

Členové Rady žáků byli rozděleni do pěti menších skupin a každá skupina nakreslila svou „Parlamenťačku“. Na jejím vytvoření se podílely jak malé děti tak i ty velké. Při této aktivitě jsme si otestovali naše jedno pravidlo a to, že spolupracujeme a pomáháme si. Všechny „Parlamenťačky“ se velmi povedly. Na závěr jsme jednu vybrali a ta bude parťačkou našemu „Parlamenťákovi“ J.

Naším prvním společným úkolem bylo přenést do hodin OEV téma měsíce září: pozdrav, prosba, poděkování a omluva a ve třídách připomenout důležité akce a činnosti naší školy, které proběhnou v měsíci září.

Po celou dobu našeho setkání panovala příjemná pracovní atmosféra.

Naše další setkání se uskuteční v 7:15 v učebně Vv a to první čtvrtek v měsíci říjnu.

Sepsala: Žana Dorošenko