Aktuality z jídelny

Zvěřina v nabídce jídel

Svátek svatého Huberta, patrona myslivosti, si připomeneme ve školní jídelně v pondělí 4.11. zařazením zvěřiny do jídelního lístku – muflon na česneku a jelení kýta na smetaně.

Svátek svatého Martina 11.11. oslavíme svatomartinskou husou s knedlíkem a červeným zelím a husou na jablkách a s kroupami a sušenými švestkami.

Věk a skupina strávníka

Vážení rodiče,

množí se dotazy, jakým způsobem jsou zařazováni strávníci do věkových skupin ve školní jídelně. Jak je například možné, že strávník, kterému je ve školním roce 14 let, platí stejnou částku jako žák, kterému je 15 let.

Zařazování dětí do cenových kategorií se řídí vyhláškou 107/2005 sb. Ze dne 25. února 2005 o školním stravování, Změna: 107/2008 sb., příloha 2 Finanční limity na nákup potravin v Kč/den/strávník.

Podle této vyhlášky jsou strávníci rozděleni do těchto skupin:

  1. Strávníci do 6 let
  2. Strávníci 6 – 10 let
  3. Strávníci 11 – 14 let
  4. Strávníci 15 a více let

Dále je v tom samém odstavci uvedeno:

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1 až 4.

 

Cena oběda od 1. srpna 2019

Od 1.8. 2019  se změní ceny jídel ve školní jídelně

Skupina strávníků                                      oběd

7 – 10 let                                                       26 Kč

11 – 14 let                                                    28 Kč

15 let a více                                                  31 Kč

Cizí strávníci                                                 70 kč

 

Období školního roku

Období školního roku je definováno Zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon, § 24, odstavec 1.:

1) Školní  rok  začíná  1.  září  a  končí  31.  srpna  následujícího kalendářního  roku.  Školní rok se člení na období školního vyučování a období  školních  prázdnin.  Období  školního  vyučování  se  člení  na pololetí. Ve školách se vyučuje v pětidenním vyučovacím týdnu.

Z výše uvedeného vyplývá, že žák – strávník MUSÍ být ze zákona zařazen do vyšší cenové skupiny, i kdyby dosáhl příslušného vyššího věku až 31.8. následujícího kalendářního roku.

 

Alice Přibylová

certifikat