Třída 6. B

Třídní pravidla

4. 9. 2017

Monika Hovádková

My jsme 6.B

Máme svoje sny

Každý má právo říci svůj názor

Hlásíme se o slovo

Usmíváme se

Mluví vždy jen jeden

Mluvíme slušně a pravdu

Udržujeme pořádek

Jsme kamarádi a pomáháme si

Respektujeme se

Plníme si svá přání