Třída 3. A

Městská knihovna v Náchodě

5. 2. 2018

Renata Dostálová

V minulém týdnu jsme navštívili Městskou knihovnu v Náchodě. Letos poprvé, ale prostředí knihovny dobře známe, byli jsme tu už několikrát. Knihovna nabídla školám besedy s náměty různých žánrů dětské literatury. Naše volba padla na spisovatele Miloše Kratochvíla, který úzce spolupracuje s náchodskou knihovnou. Děti znají jeho knížky a mnohé už přečetly.

Paní ředitelka Ivana Votavová, která celou besedu vedla, měla připraveno mnoho knížek od vybraného autora. Knížky představila a myslím, že ji potěšilo, jak děti spolupracovaly, protože většinu knížek znaly. Někdo jich přečetl několik, někdo jednu, ale autora znaly všechny, protože ve škole čteme společně knihu Puntíkáři.

Sama mám radost, jak děti čtou. A některé už nejen z povinnosti, ale proto, že je knížky baví. Věřím, že jim to vydrží ☺.

V závěru besedy děti kreslily postavičky, které lidem dělají radost (jako protipól rozkmotřidel  z knihy Modrý Poťouch - Háďák, Závisťák, Protivák …). Výsledkem byli Dobračka, Slušňák, Laskavka …

V příštím týdnu nás čeká ještě jedna beseda. Tentokrát s opravdovou spisovatelkou – autorkou knížky Rošťák Oliver (Petrou Braunovou), kterou jsme před nedávnem dočetli. Už se moc těšíme.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Třídní schůzky

6. ledna 2018

Renata Dostálová

V úterý 9. 1. 2018 proběhnou třídní schůzky, tentokrát konzultační. Časy mají děti zapsané v notýsku. Přivítám, když přijdete i s dětmi. Těším se na společné setkání.

Vánoční besídka

6. ledna 2018

Renata Dostálová

22. prosince, poslední den před vánočními prázdninami, jsme si udělali ve třídě vánoční besídku. K atmosféře blížících se Vánoc přispěla i výzdoba školy, na které se během adventního období podíleli všichni žáci. A že už byly Vánoce opravdu za dveřmi připomněla nádherná besídka školní družiny, kde zazpívaly téměř všechny děti z naší třídy, některé zahrály i na hudební nástroje. Každé vystoupení si zasloužilo náš obdiv a velký potlesk. Věřím, že družinová besídka naladila na vánoční notu i rodiče, kterých bylo letos opravdu hodně.

Na páteční besídku si děti přinesly cukroví, navzájem ochutnávaly, pod stromeček nachystaly krásně zabalené dárečky. Vánoční kvíz zvládly na výbornou. Nechyběly ani vánoční tradice – děti pouštěly skořápkové lodičky se svíčkami, rozkrojily jablíčka, Emča J. zahrála koledy. A pak už byl čas na rozdání dárečků, myslím, že každý dárek potěšil. Děti odcházely šťastné a natěšené, co je čeká pod stromečkem pozítří doma.

Tak ať se nám všem nový rok 2018 vydaří! Buďme zdraví, spokojení a šťastní.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Cesta k Astrid

18. 12. 2017

Renata Dostálová

Kdo by neznal příběhy Pipi Dlouhé punčochy nebo dětí z Bullerbynu? Známe je nejen z knížek, ale i z televize, Pipi Dlouhou punčochu jsme měli možnost vidět i jako divadelní představení. Autorku těchto příběhů - Astrid Lingrenovou - si vybrala pro podzimní soutěž Městská knihovna v Náchodě, která připravila literární a výtvarnou soutěž pod názvem Cesta k Astrid. Děti se mohly zapojit výtvarně, ale ukázat i svoje literární vědomosti. Druhou variantu využily z naší třídy jen Káťa D. a Laura, výtvarně se zapojila celá třída. S ilustracemi ke knize Pipi Dlouhá punčocha si děti poradily a výsledkem byly krásné výkresy. Obrázky jsou vystaveny až do konce prosince v dětském oddělení náchodské knihovny.

Posuďte sami, jak se dětem obrázky povedly.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Čertoviny

5. 12. 2017

Renata Dostálová

Každoročně začátkem prosince navštíví děti 1. stupně nebeská trojice. Letos to byla dokonce pětice, protože čerti byli hned tři. Ale děti už se nebály, možná jen malé obavy některé měly. Důstojný Mikuláš mnoho dětí pochválil, některým připomenul, v čem by mohly přidat, ale v pytli si čerti nikoho neodnesli. Už nebyl žádný pláč ani velký strach. Věřím, že Čertoviny byly příjemným zpestřením předvánočního období.

Děkujeme žákům 9. ročníku za přípravu i milý přístup k dětem během Čertovin.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Třídní schůzka SRPDŠ - v úterý 14. 11. 2017 v 16:30

7. 11. 2017

Renata Dostálová

Těším se na společné setkání. ☺ R.D.

Sběr papíru - 6. a 7. 11. 2017

Renata Dostálová

Děkuji všem dětem i rodičům, kteří se do sběru papíru zapojí. ☺

Projektový týden - Cirkus Happy Kids

9. 10. 2017

Renata Dostálová

V 1. říjnovém týdnu proběhl na naší škole dosud nevídaný projekt – nácvik cirkusového vystoupení. Žáci všech ročníků se mohli zapojit v disciplíně, kterou si sami vybrali, ukázat, co umí nebo co se během pár dnů dokážou naučit. Z naší třídy se do projektu zapojilo 12 dětí. Všechny zvládly nácvik na výbornou a v závěrečných představeních zazářily jako hvězdy manéže cirkusového šapitó. A k vidění toho bylo opravdu hodně! Tleskali jsme klaunům, tanečnicím se šátky, akrobatům a všem dalším dětem, které měly odvahu do projektu jít.

Pro všechny účinkující, ale i pro nás diváky, to byl jedinečný a nezapomenutelný zážitek.

Omlouvám se za kvalitu fotografií, zveřejňuji jen pro přiblížení atmosféry v šapitó ☺.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

 

Pravidla třídy

22. 9. 2017

Renata Dostálová

Během září jsme v hodinách OEV společně sestavili třídní pravidla. Když se nám podaří je dodržovat, bude se nám ve třídě dobře spolupracovat, budeme fungovat jako kolektiv, kde si děti navzájem pomáhají a chovají se k sobě slušně a ohleduplně. ☺☺☺

 

Prvouka – 1. hodina

6. 9.2017

Renata Dostálová

Opakování učiva z druhého ročníku proběhlo formou hry. Děti pracovaly ve skupinách, hod kostkou jim označil otázku, na kterou společně odpovídaly. Postupně si zopakovaly a připomněly spoustu informací z 2. třídy. Všechny úkoly žáci hravě zvládli, i proto, že na řešení byli většinou čtyři, když nevěděl jeden, poradil druhý.

 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

První školní den – náladoměr

4. 9. 2017

Renata Dostálová

4. 9. jsme se sešli už jako třeťáci. Některé děti se těšily moc, jiné trochu méně, ale náš „náladoměr“ ukázal, že každý žák měl alespoň jeden důvod, proč jít do školy s chutí. Děti se seřadily podle nálady, s jakou do školy nastupovaly. Stupnice byla nastavena od 0 do 100 (od okna ke dveřím).

Napravo stojí děti, které se těšily na školu nejvíc, vlevo ty, kterým se chtělo tak napůl. Potěšilo mě, že všechny děti stály v pravé části třídy (asi od poloviny stupnice nahoru). Každý si našel aspoň něco, na co se těšil. Nejvíc na kamarády, někteří žáci na vše a někdo jen na něco. Tak uvidíme, jak se třeťáčkům bude dařit. Držme jim palce ☺.