+420 491 427 252    |  Domů   |   Login   |   Pošta   |   Známky

Třída 2. A

Škola v přírodě v Orlických horách - chata Juráška

5. - 9. června 2017

Renata Dostálová

V týdnu od 5. do 9. června jsme prožili krásný týden na škole v přírodě v Olešnici v Orlických horách - v nádherném prostředí chaty Jurášky.

Skvělé možnosti sportovního vyžití v areálu chaty děti určitě ocenily. Absolvovali jsme spoustu her, se zaujetím poslouchali vyprávění horolezce, který všechny své příhody doplnil i filmovými ukázkami ze svých cest, navštívili jsme Muzeum v Olešnici a prohlédli si i známý Utzův betlém, který mohly děti vlastnoručně vyzkoušet. Vylezli jsme na sjezdovku Hartman, odtud se nám otevřel výhled na Krkonoše a nejvyšší horu ČR - Sněžku.

Večer před odjezdem si děti užily opravdovou diskotéku, na některé byla ale moc hlučná, tak jsme se s několika dětmi přesunuli k táboráku, kde se zpívalo při kytaře a houslích. To ještě děti netušily, že je čeká zkouška odvahy. Stezku od světýlka ke světýlku zvládly všechny děti a se šťastnými pocity, že to dokázaly, se jim krásně usínalo. To poslední ráno se nám nechtělo vstávat, ale zvládli jsme balení, někde jen těžko, ale nakonec byl dovřen i poslední kufr. Před obědem jsme ještě hledali poklad, ve kterém na každého žáčka čekala dobrůtka na rozloučenou.

Škola v přírodě se vydařila a věříme, že se na chatu Jurášku ještě někdy vrátíme.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Městská knihovna v Náchodě - pohádkové dopoledne

21. května 2017

Renata Dostálová

V pondělí jsme opět navštívili Městskou knihovnu v Náchodě. Pozvala nás paní ředitelka Ivana Votavová, aby odměnila naši třídu za 1. místo ve výtvarné soutěži Abecedník. Společně s námi se akce zúčastnila i ZŠ Babí, která obsadila 2. místo. Knihovnice pro nás připravily pohádkové dopoledne, děti ve dvojicích plnily úkoly (celkem 8) týkající se právě pohádek. Poznávaly pohádkové postavičky, vyprávěly vylosovanou pohádku, zdobily napečené perníky, dokonce "krmily draka" - to byla disciplína sportovní, ale i s tou si děti na několik pokusů poradily.

Přesto, že provoz knihovny normálně fungoval a jednotlivá stanoviště k plnění úkolů byla rozmístěna po celém prostoru knihovny, vše proběhlo v klidu, děti návštěvníky knihovny nerušily.    V závěru dopoledne, kdy byly spočítány výsledky všech 8 aktivit, proběhlo vyhodnocení. Jednotlivé dvojice si postupně vybíraly odměny, aby měly vzpomínku na pohádkové dopoledne.

Děkujeme všem pracovnicím knihovny, které se podílely na organizaci celého dopoledne pro děti. Mám ve třídě mnoho čtenářů, kteří si už knížky půjčují. Věřím, že podobné akce přispějí, aby těch pravidelných návštěvníků knihovny bylo ještě víc.

 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Lesy ČR

18. května 2017

Renata Dostálová

Ve čtvrtek jsme se zúčastnili zábavné a pro nás všechny i poučné akce, kterou pro děti z Náchoda a okolí připravila v zámecké aleji společnost Lesy ČR. Děti se rozdělily do skupin (přibližně 10 žáků) a o každou skupinu se starala jedna žákyně z 8. ročníku – Nikolka a Lucka. Děti si vymyslely pro svá družstva názvy – Lišky a Dravci. S dravci se děti opravdu setkaly, dokonce měly možnost si některé pohladit. Lišky na programu nebyly, ale jejich nora ano, děti poté, co bosky přešly různé povrchy, mohly vyzkoušet i pocit v uzavřeném prostoru – byla to právě „liščí nora", kterou děti zvládaly v pohodě. Fotky napoví, že se děti nejen dobře bavily, ale seznámily se i s činnostmi, se kterými se možná setkaly poprvé – vyzkoušely si řezání dřeva velkou pilou, zatlučení hřebíku i přesný zásah sekerou ... V závěru dopoledne si děti vyrobily dřevěné medaile nebo magnetky, ochutnaly různé druhy medů a dostaly drobné dárečky. Naše poděkování patří organizátorům za skvělou přípravu celé akce i našim děvčatům, Nikolce a Lucce, která se o svá družstva skvěle starala.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Sazka Olympijský víceboj

5. května 2017

Renata Dostálová

V posledním dubnovém týdnu proběhl v naší škole na 1.stupni celodenní sportovní projekt (http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/), do kterého se mohou zapojit školy z celé České republiky. Cílem projektu je přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim sport jako zábavu a motivovat je, aby sportovaly i ve svém volném čase.

Děti se aktivně zapojily do 8 měřitelných disciplín, vyvrcholením celého dopoledne byly atletické disciplíny - běh na 60 m a vytrvalostní běh na 500 m. Všechny děti odvedly poctivé výkony, sportování je bavilo a celé dopoledne si i díky pěknému počasí moc užily. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Tělesná výchova trochu jinak

10. dubna 2017

Renata Dostálová

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Den otevřených dveří

4. března 2017

Renata Dostálová

Minulou sobotu se dveře naší školy otevřely pro návštěvy, které si mohly prohlédnout celou školu. Přišly i děti, které zasedly do lavic a ukázaly, co se naučily, v kuchyňce se peklo, v tělocvičnách sportovalo ..., ve školní jídelně paní kuchařky nachystaly ochutnávku svačinek.

Děkuji dětem, které se Dne otevřených dveří zúčastnily (některé i s rodiči). Věřím, že pro nás všechny to bylo příjemně strávené dopoledne.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Výroba přáníček

14. února 2017

Renata Dostálová

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Přednáška pro spolužáky Máji (a samozřejmě i pro Máju)

14. února 2017

Renata Dostálová

Nedávno mě oslovila pracovnice z Centra pro dětský sluch Tamtam s nabídkou programu „Poznáváme svět neslyšících hrou". Program nabízel seznámení žáků, kteří mají ve svém středu neslyšícího spolužáka, se specifikami sluchového postižení.

Nejprve jsem váhala, zda nabízený pořad pro děti objednat, protože spolužáci Máju berou jako naprosto rovnocennou, většinou ani nevnímají její postižení. Mája sama si dokáže zařídit a obstarat vše, co potřebuje. Nakonec jsem pořad objednala.

V úterý v tomto týdnu program proběhl a potěšilo mě, s jakou odezvou se u žáků setkal. Děti získaly povědomí o sluchovém ústrojí, seznámily se znakovým jazykem (některé znaky se i naučily), jak správně komunikovat, vyzkoušely si, jak by samy dokázaly odezírat. Vše probíhalo za intenzivní interakce se žáky, jednotlivé činnosti byly podpořeny krátkými video ukázkami.

Věřím, že pořad byl přínosem pro žáky. I když se jednalo o vážné téma, děti se dobře bavily, zapojovaly, vše probíhalo formou hry.

Určitě se k pořadu ještě vrátíme, např. v hodinách OEV.

A úžasnou zpětnou vazbou pro mě byla informace od maminky Máji, která mě po pořadu informovala, že Mája doma předala přáníčko (ten den bylo Valentýnka) a znakovou řečí, kterou běžně nepoužívá, řekla mamince, že ji má ráda.

 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Návštěva Městské knihovny v Náchodě

1. února 2017

Renata Dostálová

Druhý den po vysvědčení jsme navštívili Městskou knihovnu v Náchodě. Prostředí knihovny děti dobře znají z loňských návštěv, mnoho dětí si už pravidelně knihy půjčuje. Ve třídě je několik žáků, kteří mají za pololetí přečteno více než 10 knih.

V knihovně nás přivítala paní ředitelka Ivana Votavová a spolu s knihovnicí paní Irenou Macurovou pro nás připravily program na celé dopoledne. Děti luštily rébusy, rozmotávaly popletené pohádky, vymýšlely slova na vybraná písmenka, předváděly je a nakonec "své" písmenko nakreslily.            Z obrázků děti utvořily téměř celou abecedu, tzv. ABECEDNÍK.

Paní knihovnice děti chválily za znalosti i pěkné kresby a věřím, že podobná setkání přispějí ke zvýšení počtu pravidelných čtenářů.

Děkujeme knihovnicím za příjemně strávené dopoledne a věřím, že se do knihovny brzy vrátíme, ať už společně nebo jako její čtenáři.

  

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Pololetní vysvědčení

31. ledna 2017

Renata Dostálová

V úterý 31. ledna děti dostaly vysvědčení za 1. pololetí. Ve třídě mělo 23 žáků vyznamenání (to znamená maximálně 4 dvojky), někteří žáci si domů nesli vysvědčení se samými jedničkami. Výsledky byly moc pěkné a bude na dětech, zda si pololetní vysvědčení obhájí i na konci školního roku.

Přeji nám všem do druhého pololetí, ať se daří a ať nás to baví.

 

Vánoční besídka

4. ledna 2017

Renata Dostálová

22. prosince, poslední den před vánočními prázdninami, jsme si udělali ve třídě vánoční besídku. K atmosféře Vánoc přispěla i výzdoba školy, na které se podílela většina tříd.

Děti přinesly cukroví, dárečky pro kamarády, některé už začátkem prosince ozdobily třídu vlastnoručními výrobky, např. Terezčin věnec jsme každý týden na chvíli rozsvítili, připomněli jsme si adventní čas. Přiblížil se poslední předvánoční týden a to už byly Vánoce opravdu za dveřmi.

Na besídce jsme si s dětmi vyzkoušely některé, možná už zapomenuté, vánoční tradice - házení střevícem (v našem případě bačkůrkou), rozkrojily jsme jablíčko a všechny děti se mohly pochlubit hvězdičkou pro zdraví a štěstí. Maminka Vítka nám přichystala pro každého žáčka ořechové skořápky s malinkými svíčičkami a my mohli vyzkoušet další tradici - pouštění lodiček. Ale to už byly děti myšlenkami u dárečků, které si měly brzy rozbalit. Věřím, že dárky udělaly radost všem.

Děkuji dětem, které nás potěšily svým vystoupením (s koledami, s flétnou nebo ukázkou z rokenrolového tance). Věřím, že příště uslyšíme i housle, "naše" houslistky zahrály na besídce ŠD a zaslouží velkou pochvalu, stejně tak i ostatní účinkující.

Přeji všem "mým" druháčkům a jejich rodičům šťastný a úspěšný rok 2O17.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Čertoviny

7. 12. 2016

Renata Dostálová

V pátek 2. prosince jsme očekávali příchod nebeské trojice, děti se těšily, ale některé se i trochu bály. Už druhovu hodinu se ozvalo bušení na dveře doprovázené řinčením řetězů. Do třídy vešel důstojný Miluláš s krásným andělem a trojicí neposedných čertů. Ti vyvolali i několik slziček, ale milý anděl pláč brzy zažehnal. Hrůzostrašný čert nakonec nabídl svoji tlapu, děti zatlačily slzičky a podaly si s čertem ruku. Mikuláš většinu dětí pochválil, anděl přidal sladkou odměnu, ale bylo i pár žáků, kteří museli za své prohřešky přeskočit čertovské vidle a místo sladkosti dostali černé uhlí. To stále čeká na okně, jestli nám je Mikuláš nevymění za čokoládu. Ale to už záleží na dětech, zda své sliby na polepšení myslely vážně...

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

 Dotknout se hvězd - projektový den

2. 11. 2016

Renata Dostálová

V úterý 1. listopadu jsme opět vyučovali trochu jinak než v běžné dny. Měli jsme projektový den,  tentokrát pod názvem Dotknout se hvězd. Cílem bylo uvědomit si svoji výjimečnost, posílit zdravé sebevědomí a sebedůvěru.

Děti neměly problém pojmenovat své dovednosti, co jim jde výborně. Ve skupině se pak domlouvaly, co by se od svých kamarádů mohly přiučit. Pochopily, že každý z nás je jiný, někomu jde sport, jiný rád maluje, někdo zase zpívá ... Všichni umíme něco, ale pokud budeme chtít, můžeme se mnohé přiučit od ostatních, jen je potřeba věnovat tomu spoustu energie. Děti dokázaly vysvětlit pojmy "nadání" a "talent" a samy věděly, že je nutné obojí rozvíjet. Paní učitelka dětem ukázala kouzelnou krabičku, ve které měla ukrytý obrázek někoho, koho si moc cení, protože je výjimečný. Děti Vám samy poví, koho v krabičce viděly.

Druhou část dopoledne skupiny pracovaly na obrázku velkého formátu, výsledkem byly krásné výtvarné práce, na kterých se dětem opravdu podařilo "dotknout se hvězd".

Věřím, že projekt přispěl k poznání, že každý je jedinečný, výjimečný a pokud bude opravdu chtít, dotkne se jednou té své vytoužené hvězdy.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Ještě k podzimu - Halloween

2. 11. 2016

Renata Dostálová

Dostali jsme dárek od rodičů - 4 velké dýně. Děti je vydlabaly, "dospěláci" vyřezali a máme Halloween. Podzimní dekoraci děti ještě doplnily obrázky dýní a zvířátky z listů. Myslím, že koutek s názvem "Podzimní vycházka" se vydařil. Posuďte sami.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Podzimní vyrábění

17. října 2016

Renata Dostálová

S podzimním obdobím se změnilo i počasí. Potřebujeme deštníky... Tak jsme vyráběli a hned ve dvou variantách.

A Mája přinesla podzimní věneček - inspirace, jak využít podzimní plody. Děkujeme.

 

Třídní pravidla

17. října 2016

Renata Dostálová

Děti se tentokrát už samy podílely na přípravě třídních pravidel. Vybraly ta nejdůležitější, aby se jim dobře pracovalo, byly pozorné a nic důležitého jim neuteklo. Otiskem ruky potvrdily, že se budou k ostatním chovat kamarádsky a vzájemně si pomáhat.

Většina děti pravidla akceptuje, ani by je vlastně nepotřebovaly, protože se podle nich chovají běžně. Ale je ještě pár žáků, kteří nemají včas připraveno na vyučovací hodiny, několik žáků má stále problémy s domácí přípravou (zapomínání domácích úkolů, pomůcek, neplnění oprav ...).

Prohřešky proti třídním pravidlům se projeví na kreditech, ale platí to i naopak. Děti získávají kredity za aktivitu v hodinách, za plnění služeb, za pomoc ve třídě ... a také za sběry (víček, baterií, kaštanů, tento týden i za sběr papíru).

Děkuji všem rodičům, kteří se sběry dětem pomáhají (sběrem víček přispíváme Tomáškovi z 2. B, sběrem kaštanů lesní zvěři během zimy a peníze získané za sběr papíru zůstávají škole). Kaštanů už teď máme  mnohem víc než v minulých letech (někteří žáci přinesli přes 50 kg - to jsme měli dříve celkový součet za třídu). DĚKUJEME!!! 

 

První foto z 2. ročníku

29. září 2016

Renata Dostálová

Čekala jsem téměř celé září, abychom se společně vyfotili (poprvé ve 2. ročníku) a nikdo nechyběl. Nepodařilo se, dnes chybí Alešek, věřím, že při příštím focení už bude s námi.

 

Rozvrh hodin - 2. A

29. září 2016

Renata Dostálová

Prosba k přípravě - děti si denně chystají pomůcky podle rozvrhu (všechny děti dostaly domů rozvrh hodin). Stále se ještě stává, že nemají PRV (pondělí a středa), chybí sešit na Hv nebo Aj (čtvrtek), vlastní kniha na čtenářské dílny (úterý), případně čítanka (pátek). Domácí úkoly mají denně kromě pátku, kdy dostávají týdenní čtenářský úkol.

Zítra budou mít děti v ŽD první výsledky měsíčního hodnocení pomocí kreditů (za ZÁŘÍ), tak sami uvidíte, jak si vedou, zda kredity získávají (nad 100 bodů), či ztrácejí (pod 100 bodů).

 

Poslední den v 1. A - vysvědčení

29. září  2016

Renata Dostálová

Zdravím všechny rodiče "mých druháčků" a přeji klidný školní rok, radost z úspěchů dětí a taky spoustu trpělivosti při zvládání každodenních povinností.

Přikládám fotky ze závěrečného předávání vysvědčení poslední školní den, které se v 1. ročníku už neobjevily.

 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

2016 © Copyright Základní škola Náchod - Plhov | Všechna práva vyhrazena | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tvorba: GLIPS | Mapa stránek