Třída 5. B

 Naše třídní pravidla

24.10.2019

Ivana Kábrtová

  1. Na vyučování jsem připraven včas.
  2. Umím naslouchat a neskáču do řeči.
  3. Když chci něco říct, hlásím se.
  4. Při hodinách dávám pozor a nevyrušuji.
  5. Neberu a neničím cizí majetek.
  6. Neposmívám se kamarádům.
  7. O přestávce se chovám slušně, nekřičím.