Třída 5. B

Čertoviny

9. 8. 2018

Hana Škrabková

Dne 5.12. 2018 navštívil naši třídu Mikuláš s čerty a andělem. Celý den tak ve škole probíhal v trochu jiné atmosféře.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 

Exkurze na hvězdárnu v Hradci Králové

9.12. 2018

Hana Škrabková

Dne 4. 12. 2018 jsme společně s 5.A vyrazili za brány naší školy. Navštívili jsme hvězdárnu v Hradci Králové a dozvěděli se spoustu nových a zajímavých informací o vesmíru. V budově nového planetária jsme si nejprve prohlédli vystavené exponáty. Během projekce děti poznávaly souhvězdí, planety naší Sluneční soustavy a nechyběl ani odlet do tajemných dálek mimo naší Galaxii vše s doprovodným komentářem plným otázek, na které děti s chutí a zájmem odpovídaly.

V druhé části programu jsme se přemístili do sousední budovy, kde nám na teluriu ukázali fáze Měsíce a pohyby, které Slunce, Země a Měsíc navzájem vykonávají. I do kopule k velkému dalekohledu jsme se podívali, skvrny na Slunci jsme díky nepřízni počasí bohužel nepozorovali.

Na závěr naší exkurze následovalo důležité kupování suvenýrů a krátká procházka po části Planetární stezky s krásným výhledem na Hradec Králové.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 

 

Běh do Zámeckých schodů

26.11.2018

Jaroslav Smrček

Dne 8.11.2018 se uskutečnil jubilejní 20. ročník Běhu do Zámeckých schodů o putovní pohár města Náchod. Družstva naší školy soutěžila ve dvou kategoriích. V kategorii A - žáků 4.a 5. tříd, kde soutěží 5 chlapců a 5 dívek, jejichž časy se sčítají, nás reprezentovali  - Rejchrtová J.,Macková K.,Piechová S., Čtvrtečková B., Jirásková E., Janovský T., Cvrček J., Vančák V., Lokvenc O., Podškubka T.. Naši běžci po výborném týmovém výkonu získali 1. místo a putovní pohár, který osobně předal starosta města Náchod.

V kategorii B závodili žáci 6.- 7. tříd. V této kategorii jsme byli také úspěšní, obsadili jsme v silné konkurenci 3. místo. Reprezentovali nás - Aulichová M., Čtvrtečková K., Fettersová M.,Nováková E., Hábová N., Hovádek M., Hejsek T., Horčička T., Valášek J., Andrejs T.

Je třeba zmínit nejen výborné výkony týmů, ale i jednotlivců. V kategorii A obsadil 1. místo Tomáš Janovský z 5.B, Vašek Vančák z 5.A byl celkově na 4. místě a hned za ním Jakub Cvrček z 5. B. Celkově závodilo 30 běžců. V kategorii B se velmi dobře umístil Jakub Valášek - celkově 3.místo a Tobiáš Hejsek - 4. místo.

Děkujeme všem běžcům za předvedené výkony a velmi dobrou reprezentaci školy.

 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Třídní schůzky

8. listopadu 2018

Hana Škrabková

V úterý 13. listopadu v 16:30 hod. se konají třídní schůzky i u nás v 5.B. Rodiče budou mít možnost nahlédnout do opakovacích testů svých dětí, seznámí se s jejich prospěchem a akcemi, které nás čekají.

 

Projektový den k výročí  100. let republiky

8. listopadu 2018

Hana Škrabková

Ve středu 7. listopadu se na naší škole uskutečnil dlouho plánovaný projekt na téma První republika. Děti v dobových kostýmech pracovaly ve skupinkách a vytvářely si svou Občanskou knížku k výročí 100. let republiky. Prošly v průběhu 10 stanovišti, kde plnily různorodé úkoly, a poté získané informace využily k dotváření své knížky.

V druhé části dne společnými silami zachycovaly průběh a proměny naší vlasti od vzniku První republiky až po současnost. Každá skupina dostala jednu z důležitých etap, kterou prostřednictvím koláže přiblížila ostatním. Touto cestou bych moc ráda poděkovala všem rodičům za pomoc s kostýmy pro děti. Přiložené fotografie jsou dokladem, že to v projektový den všem opravdu moc slušelo.

 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Ředitelské volno

19. října 2018

Hana Škrabková

Příští týden dne 26. 10. 2018 je vyhlášené ředitelské volno z důvodu přerušení dodávek elektrické energie. Nebude v provozu ani družina s jídelnou.

 

Pracovní činnosti

2.října 2018

Hana Škrabková

O hodině PČ jsme vytvářeli ve skupinách zvířata z kaštanů a dalších přírodnin. Některé práce byly opravdu velmi zdařilé.

 Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.