Třída 9. A

ŠKOLNÍ VÝLET

12. 6. 2018

Alena Macková

Ve středu 6. června jsme se vydali na třídenní školní výlet do kempu Ostružno u Jičína. Počasí nám přálo, takže jsme řádili v bazénech, sportovali a připravovali svá vystoupení na blížící se Akademii. Druhý den jsme se vydali do Prachovských skal, kde jsme strávili příjemný den ve stínu. Výlet jsme si užili, byl náš poslední a budeme mít spoustu vzpomínek na společně strávené chvíle. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

DEN DĚTÍ PRO 1. STUPEŇ

3. 6. 2018

Alena Macková

V pátek 1. června se v naší škole uskutečnil Den dětí, který letos pořádali deváťáci. Připravili si pro své malé spolužáky mnoho soutěží, kde bylo možné vyzkoušet si jízdu na koloběžce, překážkovou dráhu, střelbu vodní pistolí, nošení míčku na lžíci nebo skládání a pamatování obrázků. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. TŘÍD

3. 6. 2018

Alena Macková

Jak již je tradičně zvykem naší školy, žáci devátého ročníku zakončují své studium na základní škole vypracováním a obhajobou závěrečné práce. V listopadu se tedy naši deváťáci vrhli na výběr tématu. Někteří zvolili dějepisná témata jako například Kleopatra, Alžběta Bavorská, Prusko – rakouská válka, dále témata ze zeměpisu: USA, Austrálie, národní parky USA, Evropa, Německo a Varšava. Někteří žáci si vybrali témata z oblasti sportu: nohejbal a motivace ve sportu, a také známé osobnosti: Marie Curie Sklodowská, Věra Čáslavská, Steve Jobs, Jaromír Jágr a Božena Němcová. Mezi psychologická a sociální témata patřila například Šikana z psychologického pohledu, Mentální bulimie a anorexie, Návykové látky, Temperament, Sociální sítě a Spánek. A nechyběla ani hudební témata, například Skladatelé hudebního klasicismu či moderní hudba Hip Hop.

A po výběru jsme se rovnýma nohama vrhli do přípravy práce. A aby taková práce mohla vůbec spatřit světlo světa, začali jsme prací v dokumentu Word. Při psaní jsme se naučili jak psát nadpisy ve stylech, generovat obsah, číslovat dokument od určité strany, zarovnat text, volit velikost a písmo, vkládat do práce citace a obrázky a mnoho dalšího.

Na konci března již mnoho z nás mělo práci téměř hotovou a „ladili“ jsme poslední technické detaily. V půlce dubna jsme práci odevzdali a byli na ni patřičně pyšní. A pak jsme se postupně s naší paní učitelkou seznámili s powerpointovou prezentací. Prezentaci jsme dělali v rámci našeho projektového dne a každý po dni stráveném v počítačové učebně odcházel s hotovou prezentací. A pak už chybělo jen připravit řeč na obhajobu. Připravili jsme si krátké povídání, abychom mohli svou práci představit a seznámit s ní spolužáky. Součástí práce a obhajoby byla i krátká anglická část, kterou jsme si s naší paní učitelkou připravili.

Obhajob jsme se báli. Ráno jsme byli nastrojení, nervózní, ale těšili jsme se, až to bude za námi. Postupně jsme předstoupili před naše spolužáky a učitele a odvyprávěli jim naše témata. Pro mnoho z nás to byla úžasná zkušenost, poprvé jsme stáli před tolika lidmi a museli mluvit. Panovala ale dobrá nálada, učitelé nás podpořili a spolužáci vytvořili perfektní atmosféru. Jsme moc rádi, že jsme si to mohli vyzkoušet. Samotné psaní nás posunulo v práci s dokumenty a obhajoba nám dodala sebevědomí ve vystupování.

Závěrečkou jsme žili. V hodinách výtvarné výchovy jsme si s paní učitelkou Novákovou ke své práci vytvořili obrázek. A že se nám to povedlo … posuďte sami dle našich fotek.

Jako třídní učitelka bych ráda poděkovala všem svým dětem za perfektně odvedenou práci, snahu, dodržování termínů, svědomitost a perfektní zvládnutí obhajob. Jsem na vás PYŠNÁ.

Dále bych ráda poděkovala všem rodičům, kteří dětem pomáhali a podpořili je a také všem svým kolegům, kteří se na vzniku závěrečných prací jakýmkoli způsobem podíleli.

A jaké byly dojmy dětí z obhajoby?

Nina: Mám dobrý pocit ze své práce, akorát jsem se zadrhávala, jelikož jsem byla nervózní.

Anna: Mohlo to být lepší, kdybych se tak nestresovala. Byla to dobrá zkušenost.

Šimon: Skvělý.

Tereza: Myslím, že jsem řekla vše, co jsem chtěla a nezapomněla a nespletla definice a cizí názvy.

Marek: Myslím, že jsem se zlepšil v projevu.

Ondřej: Mluvil jsem z hlavy, věděl jsem dost o svém tématu.

Aneta: Bavilo mě to.

Adéla: Myslím si, že jsem to zvládla skvěle.

Petra: Bylo to výborné.

Nikola: Myslím si, že se mi to povedlo, i když jsem byla nervózní.

Martin: Povedlo se mi to a jsem za to na sebe pyšný.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

RODIČOVSKÁ SCHŮZKA

16. 5. 2018

Alena Macková

V úterý 22.5.2018 se konají třídní schůzky rodičů od 17.00 ve třídě 9. A.

ŠKOLNÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE

16. 5. 2018

Alena Macková

Na začátku května se někteří žáci osmých a devátých tříd vydali do Velké Británie. Po dlouhé cestě autobusem na nás první den čekala prohlídka městečka Hastings, kde jsme navštívili Pašerácké jeskyně.

Druhý den jsme navštívili přístavní město Portsmouth, které je nejdůležitější britskou námořní základnou. Mohli jsme si zde projít historickou loď Victory, což byla vlajková loď admirála Nelsona v bitvě u Trafalgaru. Poté následovala projížďka lodí po přístavu k vyhlídkové věži Spinnaker Tower. V odpoledních hodinách jsme se vydali na prohlídku hradu Arundel, kde sídlil vévoda z Norfolku.

Třetí den jsme navštívili přímořské lázeňské město Brighton, kde jsme zavítali do akvária podmořských živočichů a mohli tak zhlédnout žraloky, želvy obrovské, drobné korýše a mnoho dalšího. Také jsme se prošli brightonskými uličkami, které se nazývají The Lanes. Nechyběla ani návštěva známého Primarku a ochutnávka Fish & Chips.

Následující den byl výletem do přírody. První zastávka byla ve vesničce Willmington, kde je možné vidět Long Man - křídová postava z 16. století. Naše cesta pokračovala procházkou po křídových útesech a zastávkou na Beachy Head, což je 163 m vysoký křídový útes. Na pláži jsme pořídili mnoho fotek a nasbírali kameny, které jsou zvláštní tím, že v sobě mají díry.

Poslední den jsme se vydali do Londýna. Lodí jsme se přepravili z Greenwich do samého centra, kde jsme zhlédli Westminsterský palác, opatství, prošli se kolem Downing Street, kde se nachází sídlo britského premiéra. Dále jsme navštívili Soho, China Town, Leicester Square, Buckinghamský palác a po celodenní procházce nás čekal velký zážitek na London Eye.

Děti byly ubytovány v rodinách, kde si mohly vyzkoušet své znalosti angličtiny. Všem dětem patří velká pochvala za to, že se bez problémů domluvily a za bezvadné chování po celou dobu zájezdu.

Velké poděkování také patří paní PaedDr. Janě Helikarové z cestovní kanceláře Arundel, která pro nás připravila nádherný zájezd přesně dle našich představ a pánům řidičům, kteří nás bezpečně dovezli zase zpátky domů.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

VYHODNOCENÍ PSYCHOLOGICKÝCH TESTŮ

9. 5. 2018

Alena Macková

V rámci psaní závěrečných prací se deváťáci zúčastnili dotazníkového šetření spolužačky Natálky, která jim poskytla možnost posoudit své povahové rysy. Každý si tak mohl utvořit vlastní představu o  svých povahových vlastnostech. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

PŘEDNÁŠKA USA

9. 5. 2018

Alena Macková

Pan Mgr. Kocůrek nám přišel povědět mnoho zajímavých informací o USA. 

PROJEKTOVÝ DEN - VAŘENÍ

8. 5. 2018

Alena Macková

Při projektovém dni se někteří naši žáci zúčastnili vaření. Připravili si menu pro jednotlivé skupiny, nakoupili potřebné ingredience a následně bylo nutné udělat kalkulaci. A pak již vaření nic nebránilo. Menu bylo bohaté včetně polévky, hlavního jídla a dezertu. Žáci si tak pochutnali na toustech s Lučinou, šnecích z listového těsta, kmínové a brokolicové polévce, pizze, těstovinovém salátu, řízku s knedlíky, kuřecím mase ve smetanové omáčce s těstovinami a jako zákusek nechyběl klasický perník sypaný kokosem, vafle a muffiny. Nakonec si žáci vyzkoušeli přípravu slavnostní tabule, kde si všechny vlastnoručně vyrobené dobroty snědli.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

8. 4. 2018

Alena Macková

Deváťáci si zašli do knihovny, aby zhlédli jarní výstavu naší školy.

PŘEDNÁŠKA - MEDIÁLNÍ A PROBAČNÍ SLUŽBA

8. 4. 2018

Alena Macková

V hodině rodinné výchovy jsme měli zajímavou přednášku na téma mediální a probační služba. Děti se tak dozvěděly mnoho zajímavých a užitečných věcí o významu této služby v České republice.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

RODIČOVSKÁ KONZULTAČNÍ SCHŮZKA

7. 4. 2018

Alena Macková

Konzultační schůzka se uskuteční 17. dubna. Nabídku termínů najdou rodiče v emailu. 

SBĚR PAPÍRU

7. 4. 2018

Alena Macková

Tradiční jarní sběr papíru proběhne ve dnech 17.- 18. 4. 2018 u školy. 

JAPONSKÉ DIVADLO TAKARAZUKA

7. 4. 2018

Alena Macková

Naše třída dostala možnost zhlédnout japonské představení divadla Takarazuka v kině Vesmír u příležitosti výročí náchodského stavitele Jana Letzela. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

LYŽAŘSKÝ KURZ

15. 3. 2018

Alena Macková

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

LYŽAŘSKÝ KURZ

12. 2. 2018

Alena Macková

Děti, které v sobotu 17. února odjíždí na lyžařský kurz, se sejdou v 15.30 na parkovišti před školou. Odjezd autobusu je v 16.00. S sebou je nutné přinést doklad o bezinfekčnosti. Návrat je v pátek 23. února kolem 13.00 zpět ke škole. 

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ A OCENĚNÍ

6. 2. 2018

Alena Macková

Ve středu 31. ledna jsme si předali naše předposlední vysvědčení. Zároveň jsme ocenili některé žáky. Petra a Katka dostaly ocenění za perfektně odvedenou práci v Radě žáků. Radka, Verča a Katka získaly ocenění za největší sběrače kreditů. A nakonec byly odměněny Aneta, Anna, Katka, Verča a Petra za vynikající školní výsledky. Gratulujeme. Do druhého pololetí všem svým žákům přeji mnoho dalších školních i mimoškolních úspěchů. 

EXKURZE ARO

6. 1. 2018

Alena Macková

V prosinci jsme vyrazili do nemocnice na Anesteziologicko-resuscitační oddělení, kde nás v rámci Dne otevřených dveří čekala spousta užitečných informací. Dozvěděli jsme se například, jak správně poskytnout první pomoc, jak se pečuje o pacienty v komatu, a jaké jsou stimulační metody k probuzení pacientů. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

VÁNOČNÍ VÝZDOBA

6. 1. 2018

Alena Macková

Další krásné obrázky vznikaly pod vedením paní učitelky Novákové. 

VÁNOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI

6. 1. 2018

Alena Macková

Před vánočními prázdninami jsme si zašli do Billiard Clubu. Všem rodičům i dětem děkuji, že si našli v tom předvánočním shonu čas na malé popovídání. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

6. 1. 2018

Alena Macková

Při hodině českého jazyka si děti vyrobily stromečky, na které si přály. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

VÁNOČNÍ BESÍDKA

6. 1. 2018

Alena Macková

A než jsme se vydali na vánoční prázdniny, čekala nás ještě vánoční besídka, kterou jsme strávili "dárečkováním" ve třídě a poté jsme se vydali na něco sladkého do Waffle. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

NÁVŠTĚVA MESY

6. 1. 2018

Alena Macková

V prosinci jsme vyrazili navštívit firmu Mesa na Vysokově, kde jsme mohli zhlédnout provoz a také jsme si mohli vyzkoušet, jak jsme zruční. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

OEV - PŘÍBĚHY O NESPRAVEDLNOSTI

5. 1. 2018

Alena Macková

Při hodině OEV jsme se zamysleli nad tím, co nespravedlivého nás již v životě potkalo. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

MUSIC STARS WITH MARV

5. 1. 2018

Alena Macková

Opět po roce k nám zavítal anglický program s Marvem. Neil a Marv jsou Britové, kteří vždy mají pro děti připravený anglický vzdělávací program se soutěžemi. A letos se deváťákům opravdu zadařilo - vyhráli v soutěžích první místo. Velká gratulace. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

BASKET CHLAPCI

5. 1. 2018

Alena Macková

Chlapci z 9. A nás reprezentovali v basketu v krajském kole v Jičíně. Všem zúčastněným děkujeme ze reprezentaci školy. 

BASKET DĚVČATA

5. 1. 2018

Alena Macková

Děvčata z 9. A nás reprezentovala na basketu. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy. 

RODIČOVSKÉ KONZULTAČNÍ SCHŮZKY

3. 1. 2018

Alena Macková

V úterý 9. ledna se budou konat rodičovské konzultační schůzky. Nabídku termínů schůzek najdete v emailu. Těším se na setkání s vámi. 

ČERTOVINY

20. 12. 2018

Alena Macková

Na začátku prosince dostala naše třída velký úkol ... uspořádat Čertoviny. Hned v pátek ráno se deset deváťáků nastrojilo do kostýmů a zamaskovaní k nepoznání se vydali napříč školou, aby hodným dětem předali sladkou odměnu a ty zlobivé trošku potrápili. A jak vše dopadlo? Samozřejmě, že dobře. Nikdo nebyl odnesen do pekla. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

BĚH DO ZÁMECKÝCH SCHODŮ

3. 11. 2017

Alena Macková

Dnešní den byl pro 9. A úspěšný. Již tradičně se naše škola účastnila závodu "Běh do zámeckých schodů", kde 5 dětí vybojovalo 1. místo. Pochvala patří Nikole, Lucii, Richardovi, Pepovi a Pavlovi, kteří vynaložili všechny své síly a odměnou za úžasný výsledek jim byl putovní pohár starosty města Náchoda. Pavel zároveň zaběhl nejlepší čas (06:06:86) v kategorii "C" a získal tak i zlatou medaili. Odměnou účastníkům byl krásný a vynikající dort. Všem závodníkům gratulujeme a děkujeme za sportovní reprezentaci školy. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

HALLOWEEN

2. 11. 2017

Alena Macková

V 9. A na konci října "vypukl" Halloween a děti si při hodině angličtiny osvěžily znalosti tohoto svátku a zároveň se dozvěděly mnoho informací o tom, jak tento svátek probíhá. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

MULTIMEDIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ "THE ACTION NEW GENERATION"

2. 11. 2017

Alena Macková

V tomto týdnu jsme se vydali do Beránku, abychom zhlédli multimediální představení o bezpečnosti silničního provozu. Vyslechli jsme skutečné příběhy lidí, kteří pracují v záchranných sborech. Hasič, policista i záchranář se s námi podělili o smutné příběhy lidí, jejichž životy byly předčasně ukončeny při tragických autonehodách a dozvěděli jsme se, že i pro ně je taková práce velmi psychicky náročná. V závěru jsme si vyslechli skutečný příběh bývalého motorkáře, který je díky jedné mladistvé chybě už navždy připoután k invalidnímu vozíku. Na toto téma jsme ještě vedli v hodině diskusi, abychom si uvědomili, jak je důležité bezpečné chování na silnicích. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

RODIČOVSKÁ SCHŮZKA

31. 10. 2017

Alena Macková

Rodičovská schůzka se uskuteční v úterý 14. 11. 2017 od 17.00 ve třídě 9. A.

SBĚR PAPÍRU

31. 10. 2017

Alena Macková

Sběr papíru ke škole proběhne ve dnech 6. a 7. listopadu. Žáci si na papír napíší, kolik kg přinesli a odevzdají třídní učitelce. 

MULTIMEDIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ

31. 10. 2017

Alena Macková

Zítra (1. 11.) se naše třída vydá do divadla Beránek na multimediální představení "The Action New Generation". Budeme odcházet v 10.30 a návrat bude kolem 12.00. Děti si nemusí na tuto dobu brát učení. Po návratu do školy pokračují dle výuky. 

NÁVŠTĚVA PRACOVNÍHO ÚŘADU

30. 10. 2017

Alena Macková

V říjnu jsme se vydali na besedu na Úřad práce v Náchodě. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

SPORTOVNÍ ÚSPĚCH ELIŠKY

30. 10. 2017

Alena Macková

A máme tu dalšího vynikajícího sportovce. Eliška se zúčastnila běhu Hronov - Náchod a doběhla s úžasným časem 49:42. Gratulujeme, Eliško. 

CIRKUS "HAPPY KIDS"

10. 10. 2017

Alena Macková

Na začátku října přijel do naší školy cirkus "Happy Kids". Jednalo se o projekt, kam se mohly děti přihlásit a po celý týden tak "ochutnávat" život v cirkuse. Nabízeno bylo několik disciplín, např. žongléři, fakíři, kouzelníci, tanečnice a akrobati. Děti se tak mohly stát hvězdami manéže a v závěru týdne předstoupit před své rodiče a předvést, co všechno se za týden naučily pod vedením cirkusových umělců. V závěru týdne se pak děti zúčastnily diskuse, kde se od cirkusáků dozvěděly, jak se vlastně v takovém cirkuse žije.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

A jak to vidí deváťáci?

Adéla P.:

V cirkusu „Happy Kids“ jsem vystupovala u akrobatů. Byl to super pocit se na týden vžít do role dětí, které vyrůstaly v cirkusu. Myslím si, že děti z cirkusu to opravdu nemusí mít vždy lehké naučit se sestavy a vše okolo toho. Náš trenér se jmenoval Ludvík. Byla s ním strašná sranda, ale hlavně nás naučil i některé věci, které v tomto cirkusu běžně dělají. Na jednu stranu bylo také fajn, když jsme mu předvedli to, co jsme uměli my a on nám třeba i s tím poradil, jak to ještě vylepšit. Naše první vystoupení pro školu bylo super v tom, že i když jsme měli strach z toho, že to bude strašný, tak to bylo super. A podpora od spolužáků byla obdivuhodná. Ta další představení jsme si hodně užívali, byla to sranda. Myslím si, že to byl super týden a jsem ráda, že jsem si mohla něco takového zkusit. Celý tým Happy Kids byl strašně fajn. Opravdu to jsou super lidé a hlavně obdivuju, že to se mnou a Luckou vydrželi.

Aneta M.:

Nejlepší bylo úvodní vystoupení. Po vystoupení se rozdělovalo do skupin. Tak jsem se dostala od kouzelníků k žonglérům. Druhý den byl trénink. Ze začátku mě to nebavilo, ale po přejití na jinou disciplínu mě to bavit začalo. Třetí den jsme secvičili, jak půjdeme po sobě a další den už byla generálka. Na tu se přišla podívat celá škola, což vedlo k nervozitě. Ve čtvrtek odpoledne se vystupovalo lépe, neboť tam nebyl nikdo, kdo by mě znal. V pátek tam byla mamka. Vystupování bylo fajn až na to, že jsem to párkrát pokazila. To mi však nevadí, neboť i tak jsem si to užila.

VÝZDOBA TŘÍDY

7. 10. 2017

Alena Macková

Ve výtvarné výchově pod vedením paní učitelky Novákové vznikají krásné malby. 

CYKLISTICKÝ KURZ

7. 10. 2017

Alena Macková

Děti ze sportovního režimu se na začátku září vydaly na cyklistický kurz do Havlovic. I přes nepřízeň počasí se nám podařilo každý den sednout na kolo a během celého týdne tak najet přes 120 km. Nechybělo ani využití sportovního areálu a celodenní výšlap na Odolov.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

NAŠE TŘÍDNÍ PRAVIDLA

30. 9. 2017

Alena Macková

  • nasloucháme si
  • zdravíme
  • respektujeme se
  • jdeme příkladem mladším
  • šikana do naší třídy nepatří
  • dodržujeme naše pravidla

RODIČOVSKÁ SCHŮZKA

4. 9. 2017 Alena Macková

Rodičovská schůzka se uskuteční ve čtvrtek 7. 9. 2017 od 17.00 ve třídě 9. A. 

A JDEME DO DEVÁTÉ TŘÍDY

4. 9. 2017

Alena Macková

CYKLISTICKÝ KURZ

1. 9. 2017 Alena Macková

Cyklistický kurz se bude konat v Havlovicích v termínu od neděle 10. 9. do pátku 15. 9. Bližší informace včetně potřebných dokumentů naleznete v emailu, případně zde na stránkách v sekci KE STAŽENÍ - SPORTOVNÍ DOKUMENTY.

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

26. 8. 2017

Alena Macková

Všechny své žáky srdečně zdravím v novém školním roce, který začíná v pondělí 4. 9. Ať se Vám daří a studium Vás baví.  

ORGANIZACE 4. 9. 

Začátek v 8.00. 

S sebou:

- přezůvky

- svačinu, pití

- klíče od šatní skříňky

- psací potřeby a papír

- čip na oběd 

 

SCHŮZKY SRPDŠ

 

07.09.2017 (společné od 17.00)

14.11.2017 (společné)

9.1.2018 (konzultace)

17.4.2018 (konzultace)

22.5.2018 (společné)

 

PRÁZDNINY 


podzimní 26., 27.10.2017 
vánoční 23.12.2017 - 2.1.2018 
pololetní 2.2.2018​ ​
jarní 26.2. - 4.3. 2018 
velikonoční 29.-30.3. 2018

 

SVÁTKY


sv.Václav 28.9. čtvrtek
vznik republiky 28.10. sobota
​l​istopad 17.11. pátek
1.5. úterý
8.5. úterý