+420 491 427 252    |  Domů   |   Login   |   Pošta   |   Známky

Tradiční akce školy

Projektový den 2.11.2016

Projektový den

Konec října na prvním stupni a první listopadová středa na stupni druhém byly věnovány v jednotlivých třídách věnovány jednodennímu projektu. Jednotným tématem bylo zaměření se na etickou výchovu. Toto zadání vycházelo z projektu, který je v naší škole aktuální v tomto kalendářním roce.

Na prvním stupni se děti věnovaly zejména tomu, jaké je to být kamarádem ostatním, co je třeba ve vztazích mezi sebou zvládnout. I v prvních třídách si na celodenní práci troufli, projekty prvňáků se jmenovaly „Poznáváme se“ v 1.A a „Já a moji kamarádi“ v 1.B třídě.

I na druhém stupni se v některých třídách žáci věnovali tématům komunikace - „Naslouchání si a vzájemný respekt“ v 6.A, „Verbální a neverbální komunikace“ v 8.A, „Ve třídě nejsi sám“ v 9.A. Ve třídě 6.B si vybrali téma „Fair play“, V 7:A se věnovali osobnostem, které nám mohou být vzorem. 7.B se zabávala problematikou zdravého sebevědomí a v 9.B se projekt jmenoval „ Etická stránka sexuality“.

Etická stránka školní práce má v naší škole významné místo, projektový den je vždy jakýmsi završením každodenní práce učitelů a dětí.

Plhovské čertoviny 2016

               Tradice jsou tradice a je potřeba ji opatrovávat. Tradiční akcí plhovské školy jsou již dvě desetiletí Čertoviny. Deváťáci vytvoří dvě mikulášské družiny, podle tříd Mikuláš A a Mikuláš B a navštíví třídy 1. stupně. Pochválí „hodné“ mladší spolužáky, domluví těm, kteří domluvit potřebují.

                I v letošním roce se Čertoviny opravdu povedly. Sice v první třídě ukáplo několik slziček, ale dobro (a pochvaly) vždy nakonec zvítězily. Vyučující si pochvalovali, že deváťáci byli nachystaní, důstojní, trpěliví a nakonec i mírumilovní.

                Hodnocení   je proces, který současné školy aktuálně řeší. Jak nedávat jenom známky, ale i pojmenovat individuální pokrok ve školní  práci. Jak to zařídit, aby hodnocení nebylo trestem, ale spíše motivací. V rámci plhovských Čertovin mne napadlo, že tak, jak působili ve třídách Mikulášové, andělé a čerti, by mohlo hodnocení probíhat častěji než jeden v den roce. Domluvu Mikuláše, že do sešitu je třeba psát úhledně a že se ke spolužákovi musíme chovat slušně a ohleduplně, brali žáci prvního stupně opravdu vážně.

Slavnostní oběd žáků 9. tříd

Předposlední den školního roku 29.6. obědvali všichni žáci 9. tříd společně a také spolu se svými třídními učiteli. Ve školní jídelně bylo slavnostně prostřeno, žáci přišli k obědu slavnostně oblečeni.  Děvčata ze 7. třídy pod vedením p. uč. Novákové devátáky obsluhovala. Slavnostní oběd byl součástí řady akcí, kterými se na konci roku loučíme s žáky 9. tříd.

Akademie ZŠ Náchod - Plhov

Akademie naší školy proběhla v úterý 28.6. v městském divadle.  Děkujeme všem účinkujícím, vyučujícím, kteří pomáhali žákům vystoupení nachystat, i ukázněnému obecenstvu.   Ocenili jsme zejména to, jak se rozloučení se školou zhostily obě deváté třídy. Jejich společné vystoupení patří k tomu nejhezčímu a nejpůsobivějšímu, co kdy na akademiích plhovské školy zaznělo. Celý záznam odpolední akademie pro rodiče a veřejnost je ke zhlédnutí na stránkách TV Náchodsko. 

 

Závěrečné práce žáků devátých tříd 2016

        Sepsání závěrečné práce je již tradičním završením devátého roku školní docházky každého deváťáka v naší plhovské škole.   Žáci si vybírají téma podle svého zájmu,  seminárku tvoří pod dohledem vedoucího práce z řad vyučujících. Témata prací odrážejí zájmy žáků, dávají jim možnost pracovat na problematice, která je baví, ve které se cítí být doma.

Číst dál...

Projektový den 4.5.2016

 

 

V středu 4.5. se konal ve škole jarní projektový den. Třídy a jejich třídní učitelé si vybírali téma projektu podle svého zájmu.

    1.třídy měly projekt s názvem Kloboukový den. Žáčci přišli v klobouku. Seznámili   se s historií klobouků, ale prohlédli si i nejmodernější klobouky současné doby. Děti vymyslely jména pro své kloboučky (Slamáček, Kouzelníček...),popsaly, jaký jejich klobouček je (vysoký, slaměný, kytičkový, kovbojský...). Zkusily si i kloboukový pozdrav - jak se lidé kdysi zdravili. Součástí projektu byl písmenkový a příkladový klobouk, kde děti prokázaly své znalosti z Čj a M, nechyběla ani hádanková křížovka.

    Děti bavilo házení novinových míčků do klobouku a možnost získat pro skupinu body navíc. Odpočinkovou aktivitou bylo "skládání pohádkové postavy" z klobouku a samozřejmě určení pohádky, do které postava patří. Všechny výše uvedené aktivity děti řešily v trojčlenných skupinách, ve kterých se radily, pomáhaly a využívaly navzájem své zkušenosti. Následující den si děti vyrobily klobouk podle svých představ. Výsledkem byla nástěnka plná vlastnoručně vyrobených klobouků.

2.A  projekt Bezpečnost na silnici a 2.B Zvířátka v pohádkách.

3.A  projekt Naše tělo a smysly.

4.A projekt Kraje ČR, 4.B projekt Vandrujeme řemesly

5.A projekt Bezpečně na silnici, 5.B projekt Finanční gtramotnost

6.A projekt Ostrov snů, 6.B projekt Výživa sportovců-výroba salátů, šťáv,...

7.A projekt Bike school

8.A, 8.B projekt Hospodaření domácnosti

9.A, B projekt Slavná osobnost-natáčení videoklipu.

 

 

Ledová slavnost 2016

Loučení se zimou absolvují plhovští žáci již mnoho let na ledě náchodského zimního stadionu. V rámci Ledové slavnosti naposledy v sezóně obouvají brusle desítky žáků plhovské školy a představují se žákyně krasobruslařky.

            Letos začal program bruslením dětí 1. stupně. Byl jich plný led a většina z nich jsou šikovní a zdatní bruslaři. Je tomu tak i proto, že středeční bruslení patří do programu plhovské školní družiny již desetiletí. Zejména pod dohledem paní Pavlovičové se za tu dobu naučily bruslit a zdokonalovaly se stovky plhovských dětí.

            V krasobruslařském bloku se představilo šest krasobruslařek. Postupně předvedly svoji jízdu Justýna Rejchrtová, Kateřina Macková, Anna Pincáková, Žaneta Dorošenko, Tereza Rýdlová, závěrečná jízda patřila Vendule Maršíkové.

            Starší děti se vydaly na led v poslední části bruslařského dopoledne. I jich bylo opravdu hodně. Řada z nich navázala na bruslařské hodiny, které letos strávily na zimním stadionu v rámci hodin tělesné výchovy.

            Sezóna skončila, je čas na letní sporty. Ale vzhledem k tomu, s jakým zájmem se setkalo letošní plhovské školní bruslení, je možná už nyní rozhodnuto o tom, jaké dárky se objeví v prosinci pod vánočními stromky. Řady vyrostlých nohou budou nutně potřebovat nové brusle.

Dopoledne otevřených dveří 12.12.2015

V sobotu 12.12.2015 proběhlo tradiční předvánoční Dopoledne otevřených dveří.

Pro rodiče a děti byl připraven program, v prostorách před sborovnou byla nainstalována Vánoční výstava.

Program dopoledne:

8.45 hod. uvítání před sborovnou (p. ředitel Honzů)

1.stupeň - co dnes nabízíme:

 • 1.A      Dostálová - (9-10hod.)
 • 1.B Kábrtová - (10-11hod.)
 • 4.B      Langenbergerová - výtvarná a      hudební dílna
 • 2.B      Macková – Aj (9-10hod.)
 • Třídy k nahlédnutí – celý      1.stupeň

2.stupeň + 5. třídy :

 • Přízemí : chemie ukázka pokusů (p.uč      Gajdušková)

                      kuchyňka (p.uč. Nováková) - pečeme v. štrůdl

                       učebna č. 13 (p.uč. Šofrová)    

 • 1.patro: přírodopis (práce s mikroskopem      (p.uč. Vojtková)

                     6.A – Olejáková - matematika podle Hejného

                     učebna D, A/N

                     počítačová učebna (p. uč Kulovaná)

                     kmenové třídy

 • 2. patro: učebna Aj (zjednodušená      četba – p. uč. Janková)

               učebna F, Vv (tvořivá dílna p. uč. Bastlová) 

Ostatní prostory

 • Školní družina – (p.vych. Mlezivová,      Rýdlová, Vrátná)
 • Stolní tenis - (p. uč. Horák)
 • Knihovna – čtení, psaní (p.uč.      Línková)
 • Keramická dílna - p.uč.Králíčková)
 • Tělocvičny – florbal (p.uč. Smrček), kroužek ŠD
 • Posilovna, zrcadlový sál (p. uč      Kolářová)
 • Jídelna
 • Dílny
 • Prezentace naší práce –      v prostorách školy

 

 

Středa 4.11. - Projektový den na Plhově

Ve středu 4. listopadu si žáci 2. stupně vybrali dílnu, která je zaujala svou nabídkou a spolu s žáky i různých jiných ročníků se dali do práce na konkrétním projektu. Co všechno během dne stihli?

„Člověk je dobro i zlo, světlo i stín“

Tuto dílnu, zaměřenou na etickou výchovu, dramatickou výchovu a výtvarnou výchovu, si vybrali žáci od šestých do devátých tříd. To, že se náš život skládá ze světlých a temných stránek, že každý z nás má dobré a špatné vlastnosti, to všichni víme. Ale jak si s tím poradit? Je více zla, nebo dobra? Odpovědi na tyto i další otázky děti našly díky příběhům během projektového dne. Na závěr ztvárňovaly emoce dobra a zla v keramické dílně. Společně vyrobily anděla jako symbol dobra a malé čerty jako symbol zla. Děvčata a kluci odcházeli s pocitem, že dobra je více, ale musíme se o to všichni snažit.

Uvaříme dobroty, z prodeje podpoříme charitu pro děti

Žáci z 8. A a 9. A připravili v průběhu projektového dne širokou nabídku dobrot pro spolužáky i učitele. S chutí se pustili do pečení závinů, muffin, kokosového dezertu a trdelníků. Připravili také párky v listovém těstíčku, slané a sladké jednohubky, vafle a usmažili bramboráky. Utržili 1303 korun a tuto částku se rozhodli věnovat na rozšíření konta na pomoc nemocné Rebece Čihákové.

Around the world

Žáci šestého, sedmého a osmého ročníku se zúčastnili projektu s názvem Around the world (Kolem světa). Cílem tohoto projektu bylo prohloubení učiva v rámci zeměpisu a anglického jazyka. Děti si tak vymyslely vlastní cestovní kancelář. Ale „cestování prstem po mapě“ zase nebylo tak jednoduché, vždy si děti musely zjistit, co vše je k vycestování potřeba. Dále si děti zasoutěžily. Podle zadaných souřadnic vyhledávaly místa na zemi a k nim poté příslušné státy. A šlo jim to opravdu skvěle, však také každá skupina měla velký počet bodů. Vytvořili i turistický ukazatel , na který zanesly vzdálenosti do zadaných měst z našeho města. Projekt byl částečně veden v anglickém jazyce, takže si žáci vyzkoušeli, jak moc se jim daří komunikovat v angličtině.

Dalších 10 dílen pro ostatní žáky

Žáci 6. – 9. tříd během dne pracovali ve 13 dílnách (Stop motion video, Periodická soustava prvků, Zobáčci v suchu - vyrábíme krmítka pro ptáky, Umím poskytmout první pomoc, Dílna psaní - budou z nás spisivatelé, Šijeme panenky pro Unicef, Pracujeme s mikroskopem, Píšeme práci - práce s editorem World, Florbal, Welcome to the United Kingdom), svoji práci nachystali jako prezentaci pro spolužáky i pro rodiče. Ti se s projektem seznámili v rámci třídních schůzek.

                                                                                                              Vladimír Honzů

Plhovští deváťáci poznávali Anglii

Když spojíte zeměpis, výuku angličtiny a potřebu vytvořit s žáků fungující kolektiv, vyjde vám z toho zájezd do Anglie. Šestidenní putování podstoupili žáci plhovských devátých tříd, takto proběhlo očima jedné ze zúčastněných dívek.

                „Celé dobrodružství začalo 20. září ráno, když jsme nastoupili do autobusu. Špatně mi bylo už v Červeném Kostelci, kde se k nám připojili žáci z tamější školy, pak přistoupila ještě škola z Hořic. Během výletu jsme se nimi spřátelili, ale cesta byla náročná, takto dlouho už jet autobusem nikdy nechci. Moc jsem toho nenaspala, těšila jsem se na Londýn a jeho krásy.

Číst dál...

2016 © Copyright Základní škola Náchod - Plhov | Všechna práva vyhrazena | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tvorba: GLIPS | Mapa stránek