Dokumenty školy

Kritéria přijetí pro školní rok 2020/2021

 

Testy do sportovních tříd Základní školy Náchod – Plhov

 

Školní řád ZŠ Náchod - Plhov, Příkopy 1186

Školní vzdělávací program

Výroční zprávy 

Inspekční zpráva ČŠI MŠMT ČR

Zpráva Školské rady ZŠ Náchod - Plhov

Testy Kalibro 2019

SCIO testování Mapa školy 2015