Dokumenty školy

Kritéria přijetí pro školní rok 2019/2020

 

Testy do sportovních tříd Základní školy Náchod – Plhov
V roce 2019 bude škola organizovat testy do sportovní třídy jen pro žáky 4. tříd ZŠ Náchod – Plhov.
Vladimír Honzů, ředitel školy

Školní řád ZŠ Náchod - Plhov, Příkopy 1186

Školní vzdělávací program

Výroční zprávy 

Inspekční zpráva ČŠI MŠMT ČR

Zpráva Školské rady ZŠ Náchod - Plhov

Testy Kalibro 2019

SCIO testování Mapa školy 2015