Třída 7. A

Vaření v angličtině

3. 12. 2018

Alena Macková

Minulou středu nám sedmáci ze skupiny paní učitelky Mackové provoněli školu pečením pravého amerického koláče APPLE PIE. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Projektový den - První republika

14. 11. 2018

Jana Línková

Letošní stoleté výročí vzniku Československa si naše škola připomněla projektem PRVNÍ REPUBLIKA. Na celý jeden den jsme se "vrátili " o sto let dříve. Kromě toho, že se učitelé i žáci snažili obléct podle tehdejší módy a chovat se podle prvorepublikové etikety, ve škole probíhala výstava ilustrující život lidí v první republice. Děti byly rozděleny do pracovních skupin a během celého dne procházely pestrými výukovými i tvůrčími dílnami. Například si zazpívaly staré písničky a tančily v rytmu charlestonu, seznámily se s nejdůležitějšími osobnostmi tehdejší doby v čele s T. G. Masarykem, zamýšlely se nad poválečným uspořádáním Evropy a vznikem nových států, získávaly informace o životě obyčejných lidí v meziválečném Československu a nechyběl ani exkurz do přírodních věd, seznámení s tehdejšími vědeckými počiny. Punc slavnostní nálady celému projektu dodal  také projev pana ředitele a společné zpívání státní hymny.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 

Hodina dějepisu - Řím

8. 10. 2018

Jana Línková

 Při jedné z hodin dějepisu jsme si vyprávěli a také jsme četli zajímavý článek o římské módě a hygieně. Na konci hodiny jsme pak mohli "Římana a Římanku" obléknout. Vytvořili jsme zajímavé modely tunik a tóg a hlavně jsme se společně zasmáli a pobavili.

 

Naše třídní pravidla 

1.10. 2018

Jana Línková

Při hodinách etické výchovy jsme diskutovali, jak bychom chtěli, aby naše třída v letošním školním roce fungovala. A protože chceme, abychom se ve škole cítili dobře, měli ve třídě kamarády, na které se těšíme, odnesli si co nejvíce nových poznatků a vědomostí a prostě dál fungovali jako prima kolektiv, kterým jsme byli už v loňském roce, stanovili jsme si pět pravidel, kterými se chceme řídit:

  1. Jsme tým
  2. Chováme se k sobě hezky
  3. Spolupracujeme
  4. Nasloucháme si
  5. Říkáme pravdu