Třída 7. A

Dějepisná procházka Náchodem

8. 4. 2019

Jana Línková

V pátek 5. 4. bylo krásné počasí, a tak jsme vyrazili na dějepisnou procházku po Náchodě. Dvouhodinový program si pro nás nachystal Matěj Poštolka a Lukáš Pásler. Protože v dějepise probíráme vrcholný středověk a povídali jsme si o středověkých městech a jejich opevnění, kluky to motivovalo k prozkoumání náchodské historie. Matěj připravil skvělé pracovní listy a mohli jsme vyrazit. Navštívili jsme zámek, prohlédli jsme si nádvoří, věž, medvědárium a hradby. Pak jsme sestoupili na náměstí, kde jsme se zastavili u pranýře, morových sloupů a kostela. Kluci celou procházku doplňovali historickým výkladem a dávali spolužákům různé zajímavé soutěžní otázky. Akci jsme zakončili první jarní zmrzlinou:-) Velká pochvala za skvěle připravený program pro Matěje a Lukáše, ale i pro celou třídu za pilnou práci a naslouchání:-)

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Lyžařský kurz

11. 2. 2019

Jana Línková

Od 2. do 8. února jsme strávili příjemný čas na lyžařském kurzu v Deštném v Orlických horách. Vyrazili jsme společně se spolužáky ze 7. C a bydleli jsme na chatě Prim. Celý týden byl ve znamení sjezdového lyžování, běhu na lyžích, dřiny a potu, ale také her, procházek a spousty legrace a smíchu.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Vánoční besídka

28. 1. 2019

Jana Línková

Poslední den před vánočními prázdninami jsme strávili hraním her, procházkou do města s návštěvou výstavy betlémů v muzeu a samozřejmě společným posezením u cukroví, čaje a  stromečku, pod kterým každý našel pěkný dárek.

 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Pečení a vaření v naší třídě

28. 1. 2019

Jana Línková

Při hodinách slohu jsme se letos mimo jiné věnovali popisu pracovního postupu, tedy psaní návodů a receptů. A tak jsme si v prosinci udělali malý miniprojekt. Rozlosovali jsme se do skupinek. Každá skupinka si vymyslela jídlo, které bude vařit či péct, naplánovala si, co kdo přinese a nakoup,í a pak už nás čekaly příjemné dvě hodiny strávené ve školní kuchyňce. Všechny dobroty se moc povedly a pochutnali jsme si. Nakonec jsme ještě při hodině slohu naše recepty dopodrobna popsali  a vytvořili pěkné plakáty a našimi pracovními postupy.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Projekt: Vánoční stromeček z PET lahví

7. 1. 2019

Jana Línková

Během adventu jsme se rozhodli vytvořit vánoční stromeček z pet lahví. Kromě vánočního tvoření jsme se také nezapomněli podívat na zajímavý dokument o plastech a prodiskutovat problematiku plastového odpadu ve světě. Náš plastový stromeček pak ozdobil chodbu na U2.

Čertoviny - Mikuláš v naší třídě

7. 1. 2019

Jana Línková

Na počátku prosince už tradičně naši třídu navštívil Mikuláš s čerty a anděly. Děkujeme žákům devátých tříd za milé zpestření adventního času.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Vaření v angličtině

3. 12. 2018

Alena Macková

Minulou středu nám sedmáci ze skupiny paní učitelky Mackové provoněli školu pečením pravého amerického koláče APPLE PIE. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Projektový den - První republika

14. 11. 2018

Jana Línková

Letošní stoleté výročí vzniku Československa si naše škola připomněla projektem PRVNÍ REPUBLIKA. Na celý jeden den jsme se "vrátili " o sto let dříve. Kromě toho, že se učitelé i žáci snažili obléct podle tehdejší módy a chovat se podle prvorepublikové etikety, ve škole probíhala výstava ilustrující život lidí v první republice. Děti byly rozděleny do pracovních skupin a během celého dne procházely pestrými výukovými i tvůrčími dílnami. Například si zazpívaly staré písničky a tančily v rytmu charlestonu, seznámily se s nejdůležitějšími osobnostmi tehdejší doby v čele s T. G. Masarykem, zamýšlely se nad poválečným uspořádáním Evropy a vznikem nových států, získávaly informace o životě obyčejných lidí v meziválečném Československu a nechyběl ani exkurz do přírodních věd, seznámení s tehdejšími vědeckými počiny. Punc slavnostní nálady celému projektu dodal  také projev pana ředitele a společné zpívání státní hymny.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 

Hodina dějepisu - Řím

8. 10. 2018

Jana Línková

 Při jedné z hodin dějepisu jsme si vyprávěli a také jsme četli zajímavý článek o římské módě a hygieně. Na konci hodiny jsme pak mohli "Římana a Římanku" obléknout. Vytvořili jsme zajímavé modely tunik a tóg a hlavně jsme se společně zasmáli a pobavili.

 

Naše třídní pravidla 

1.10. 2018

Jana Línková

Při hodinách etické výchovy jsme diskutovali, jak bychom chtěli, aby naše třída v letošním školním roce fungovala. A protože chceme, abychom se ve škole cítili dobře, měli ve třídě kamarády, na které se těšíme, odnesli si co nejvíce nových poznatků a vědomostí a prostě dál fungovali jako prima kolektiv, kterým jsme byli už v loňském roce, stanovili jsme si pět pravidel, kterými se chceme řídit:

  1. Jsme tým
  2. Chováme se k sobě hezky
  3. Spolupracujeme
  4. Nasloucháme si
  5. Říkáme pravdu