Kalendář školního roku                                                                     Kalendář na aktuální měsíc

Kalendář na červen 2020

10. června

Testy do spotovní třídy - žáci 4. tříd ZŠ Náchod - Plhov

11. června

Testy do sportovní třídy - žáci 5. tříd

16. června

obhajoba závěrečných prací 9.A

17. června

obhajoba závěrečných prací 9.B

26. června

vydávání vysvědčení

 

Kalendář na březen 2020

29. února - 6. března

lyžařský kurz 5.AB, 6.A, 7.B - Deštné, chata Anička

3. března

15:00 - 15:45 Školička pro budoucí prvňáky

5. března

7:15 Rada žáků

8:00 Přednáška 8.B,C

9. - 13. března 

Jarní prázdniny

17. března

15:00 - 15:45 Školička pro budoucí prvňáky

19. března

8:00 Městská knihovna - program 6.A,B

24. března

Den otevřených dveří

25. března

Wikov - exkurze žáků 8. tříd

27. března

Planeta Země - program pro 7.A,B - Beránek 

30. března

Austrálie - program pro 2. st.

 

Kalendář na únor 2020

4. února

15:00 - 15:45 Školička pro předškoláky

5. února

výzkum - zdravé stravování, 6A,7A,8A,9A

6. února

7:15 Rada žáků

7. února

program pro 6.A a 7.B - kyberšikana

8. - 14. února

lyžařský kurz 6.B, 7.A, 8.C - Deštné, chata Prim

10. února

Divadelní představení, Beránek, 1. - 3. třídy

18. února

15:00 - 15:45 Školička pro předškoláky

19. února

6.AB - program v Městské knihovně v Náchodě

Basketbal - chlapci 6,7

26.února

Basketbal - chlapci 8,9

29. února - 6. března

lyžařský kurz 5.AB, 6.A, 7.B - Deštné, chata Anička

 

Kalendář na leden 2020

7. ledna

15:00 - 19:00 Konzultační třídní schůzky

9. ledna 

7:15 Rada žáků

14. ledna

Živá knihovna 9.AB - Městské divadlo

15. ledna

Dějepisná olympiáda - okres

16. ledna

Angličtina s Nailem - pořad pro 8.,9. ročník

18. - 24. ledna

Lyžařský kurz 9.AB, 8.B

20. ledna

Angličtina s Nailem - pořad pro 6.,7. ročník

22. ledna

Olympiáda v Čj - okresní kolo

30. ledna

Vydávání vysvědčení

31. ledna

Pololetní prázdniny

 

Kalendář na prosinec 2019

3. prosince

17:00 - 18:30 Přednáška pro rodiče 5. a 6. tříd - Digitální technologie

5. prosince

7:15 Rada žáků

6. prosince 

Čertoviny

10. prosince 

6.A exkurze Praha

11. prosince

Koncert ZUŠ - 3. - 5. ročník

17. prosince

Uzly a pomeranče - Kino Vesmír - 2. stupeň

Projekt 4.A - jarmark u České spořitelny 14:00 - 17:00

ŠD - Vánoční setkání s rodiči 17:00 - 18:30

23. prosince - 3. ledna

Vánoční prázdniny

 

Kalendář na listopad 2019

4. listopadu

10:00 - 12:30  Cesta kolem světa - divadlo 6.,7. ročník

7. listopadu

7:15 Rada žáků

Florbal - chlapci 8. a 9. tříd

Přednáška - 7.AB dívky 

8. listopadu

Burza SŠ - 9.AB

11. listopadu

Pedagogická rada

12. listopadu

16:00 Rada rodičů + ŘŠ

16:30 Třídní schůzky 1. st.

17:00 Třídní schůzky 2. st.

13. listopadu

Projektový den - 30 let od 17. listopadu

21. listopadu

Hvězdárna HK, 5.AB

Komponovaný pořad - fin.gramotnost, 9. ročník 8:00 - 10:00

Komponovaný pořad - fin.gramotnost, 8. ročník 13:00 - 14:30

26. listopadu

16:00 Matematika pro rodiče 

 

Kalendář na říjen 2019

10. října

7:15 Rada žáků

14. - 15. října 

Sběr papíru před školou

14. - 16. října

Adaptační pobyt 6.A v Broumově

16. - 18. října 

Adaptační pobyt 6.B v Broumově

17. října

Malý princ - představení pro 4.AB, 5.AB v Beránku

18. října

Malý princ - představení pro 8.ABC, 9.AB v Beránku

22. října

Úřad práce 9.B

23. října

Filmové představení Uzly a pomeranče, 2.st. - kino Vesmír

24. října 

Běh do zámeckých schodů

25. října

Všestary - dějepisná exkurze, 6.AB

29. a 30. října

Podzimní prázdniny

 

Kalendář na září 2019

6. září 

Rada žáků

8. - 13. září

Cyklistický kurz 8.B, 9.AB

17. září

Třídní schůzky 16:30 1. stupeň, 17:00 2. stupeň

22. - 27. září

Cyklistický kurz 7.A, 8.C

29. září - 4. října 

Cyklistický kurz 5.AB, 6AB