Dne 7. 11. proběhl na plhovské škole projektový den na téma - 1. republika. Celá škola měla za úkol přijít v dobovém oblečení, tzn. dívky v sukních do půli lýtek ozdobené šperky a kluci v košilích, vestičkách a kloboucích.

 

V osm hodin se žáci šestých a sedmých tříd setkali před ředitelnou a zpívali československou hymnu. Také osmáci a deváťáci začali den hymnou a shromážděním. Poté následovalo rozdělení do skupin a začal program. Každá skupina se v různých hodinách účastnila různých aktivit připravených našimi učiteli. Prošli jsme například hudební dílnou, na které jsme se učili tančit tanec charlestone. V dílně českého jazyka jsme se dozvěděli informace o významných mužích 1. republiky. V zeměpisné dílně jsme si říkali o průmyslu, zemědělství a o hranicích československého státu.

Redaktorky školního časopisu se zeptaly žáků prvního stupně na jejich projektový den, který byl také věnován 1. republice. Nejprve se žáků ptali, co se jim na projektovém dni nejvíce líbilo. Většinou děti odpověděly, že se jim líbila spolupráce a kostýmy. Poté následovala otázka, co je nejvíce překvapilo. Odpovědí nám bylo, že byli překvapeni, kolik toho jejich spolužáci vědí. Pak jsme také vyzvídali, co je nejvíce na projektovém dni bavilo. Žákyně páté třídy odpověděly, že skládání slovenské vlajky. Čtvrťáci získali nejvíce informací o Tomášovi Baťovi. A na co žáci nezapomenou? Na skvělou atmosféru, kterou tento den prožívali.

Když jsme se ptali dětí, jak se jím projektový den líbil, všichni odpověděli, že to bylo úžasné, což bylo poznat z nadšených výrazů zúčastněných.

Elen Zlámalová , Anna Balášová , Tomáš Jarý a Žanna Dorošenko