V pondělí 11. prosince měli rodiče dětí 5.–8. ročníku plhovské školy možnost stát se na

chvíli zase studentem. Nabídli jsme jim možnost „ochutnat“, jak vypadá výuka matematiky ve

třídě, do které chodí jejich dítě.

     Motivací uspořádat tuto akci bylo především to, že výuka matematiky je v posledních letech

předmětem diskuzí rodičovské i odborné veřejnosti.Ve třech třídách se sešlo celkem 42 rodičů,

prarodičů a dokonce i sourozenců, věnovali se jim vyučující matematiky Martina Olejáková,

Michaela Adamcová, Petr Cícha a další vyučující a pedagogičtí asistenti školy. Rodiče se hodinu

opravdu učili, pak byl čas na diskuzi.

      Potěšilo nás, že vše proběhlo v klidné a pohodové atmosféře. Po hodině se diskutovalo

zejména o tom, jak jsou úspěšní šikovní žáci, ale i ti, kterým všechno úplně samo nejde.

Odpovídali jsme i na dotazy, jak zvládají přechod do naší školy děti z jiných škol, kde se neučí

tímto způsobem. V příštích měsících se možná k podobné akci vrátíme. Toho, co by si mohli

rodiče vyzkoušet, je opravdu hodně – čtenářské dílny, netradiční sporty, hodiny etické výchovy...