K výchovnému působení na děti je nám dobrá každá cestička. K těm stále nejúčinnějším patří

každoroční návštěva Mikulášské družiny ve třídách dětí prvního stupně. Žáci devátých tříd si do

svého kalendáře vždy tučně zaškrtnou první prosincový pátek, tento den patří ve škole zejména

jim.

     Dvě skupinky Mikulášů, čertů a andělů i letos obešly třídy a probraly s dětmi vše, co bylo

třeba - úspěchy v učení, hádky s kamarády, nepořádnost i pilnou práci. Nakonec obdařily každého

něčím sladkým (poněkud nezdravé, ale oblíbené).

     Jsme přesvědčení, že stejně hlubokou stopu jako v malých školácích zanechá celá akce

v žácích deváté třídy. Musí si nachystat vše potřebné – od oblečení po seznam hříchů a dobrých

skutků. Na konci po sobě musí vše sbalit a uklidit a teprve pak pro ně vše končí. Když s

nimi zpětně probíráme, jaké to bylo vše zorganizovat, nachystat, obejít, pravidelně slýcháme

– je to dřina celé dopoledne vychovávat, mluvit, hrát divadlo, ale stojí to zato.

Vladimír Honzů