Třída 6. C

Člověk a kůň

22. 6. 2018

Petra Horáková 

            V pátek jsme využili nabídky pana Prouzy a navštívili jsme jeho farmu. Chtěli jsme poznat, co vše obnáší starost o koně. Spoustu věcí jsme si mohli i prakticky vyzkoušet. Děti pracovaly ve skupinách.  Začalo se ve stájích s kydáním, vozením koleček a novou podestýlkou. Pak si každá skupinka vyvedla ven koně, vyhřebelcovala ho, vyčistila kopyta a za pomoci instruktorů koně osedlala. Odměnou pro všechny byla projížďka. I Ti, kteří měli z koní respekt, se nakonec k jízdě odhodlali. Po práci jsme měli velký hlad. Byl pro nás připraven oběd a ohřáli jsme se u ohně. Dopoledne jsme si opravdu užili a vyzkoušeli jsme si a naučili se spoustu nového.

Velký dík patří p. Prouzovi za umožnění této akce, také p. Drobnému za servis a občerstvení a p. Vackové za výbornou sekanou:)

 

Společné setkání rodičů a dětí v Radechové

19. 6. 2018

Petra Horáková 

              Na konec školního jsme zařadili společnou akci pro rodiče a děti naší třídy. Sešli jsme se v Dolní Radechové na místním hřišti. Každý přinesl nějaké malé občerstvení. Zahráli jsme si společně nohejbal a přehazovanou. Bylo to velmi příjemné setkání.   

 

Školní výlet Ostaš

31.5.-1.6. 2018

Petra Horáková 

            Tento výlet podnikly společně třídy 6.B a 6.C. Vyrazili jsme ráno vlakem a první vzrušení nastalo již ve chvíli, kdy vlak nezastavil ve Žďáru, kde jsme chtěli vystoupit. Pan strojvůdce na nás zapomněl:( Dojeli jsme tedy do České Metuje. Túra odtud byla nakonec příjemnější.

            Vyraili jsme pěšky směrem Ostaš. Někdy po poledni jsme dorazili do osady, oddechli si, ubytovali se v chatkách a vyrazili do skal. Skupinka s p. uč. Hovádkovou šli lozit, druhá skupinka vyrazila na Kočičí hrad. Ve skalních uličkách a samotném ,hradě' si nakonec zalozili všichni.

             Cestou zpět jsme ještě nasbírali dřevo na oheň. Po náratu jsme se pustili do přípravy ohniště a hlavně do vaření večeře na ohni. Každá skupinka vařila něco jiného - špagety, guláš, polévku, dokonce kuřecí na paprice. Horolezecké výkony i kulinářské lahůdky byly skvělé. 

              Druhý den jsme znovu šli do skal, tentokrát do bludiště a na vyhlídku na Ostaši. Zájemci o horolezectví opět zkusili slézt další skálu a šlo jim to velmi dobře. 

               Po obědě jsme se vypravili na vlakovou zastávku a vrátili se zpět do Náchoda. 

 

.

Projektový den - Honba za zlatým rounem

30. 4. 2018

Petra Horáková

          Vypravíme se po stopách Argonautů, kteří hledají v antickém Řecku zlaté rouno. Formou plnění různých úkolů se dozvíme zajímavosti o Řecku. Setkáme se s antickými bohy i hrdiny a dostaneme se do několika dobrodružných situací.Jednotlivé úkoly budete plnit ve dvojicích. Nezapomeňte si bílé prostěradlo na řecké roucho a lze se vybavit i řeckými zbraněmi…..

           V pondělí 30.4. proběhl v naší škole projektový den. 6.a 7. ročníky pracovaly v různých dílnách.  Text nahoře představuje jednu z dílen, tahle byla laděná dějepisně. Žáci mohli vybírat i z dalších možností - Ruční práce, Tvoříme  přísloví, Normální je nekouřit, Quiz Česko, Oprava počítače....Celé dopoledne pracovaly  děti ve skupince a zábavnou formou plnily různé úkoly. Pro mnohé žáčky byla takováhle forma výuky nová, ale většině z nich se líbila.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Všestary

duben 2018

Petra Horáková

         Koncem dubna vyrazily všechny šestky na dějepisnou exkurzi do Všestar u Hradce Králové. Místní archeologické centrum nabízí program vhodný právě pro 6.ročníky. 

         Program se skládal ze dvou částí.Průvodkyně nás provedly expozicemi v budově. Pozoruhodný byl velký model pravěké krajiny, na kterém si děti zopakovaly všechno, co se učily v hodinách dějepisu. Druhá část probíhala v neolitické vesničce. Děti si prohlédly všechny budovy a vyzkoušely si některé tehdejší činnosti. Trénovali například hod oštěpem na cíl, těžkou práci tehdejších zemědělů při obdělávání poliček, štípání dřeva kamennou i bronzovou sekyrkou i broušení čepelek. 

         Dozvěděli jsme se spousu zajímavostí a vyzkoušeli si život pravěkých lidí. Bylo to prima. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Hrajeme pohádky 

duben 2018

Petra Horáková

       Hodiny literatury jsme si zpestřili prací na miniprojektu Hrajeme pohádky. Každá skupina si vybrala nějaký námět. Spolupracovali jsme s vyučujícími výtvarné výchovy. Při těchto hodinách si děti vyrobily papírové ,loutky' a namalovaly kulisy. Někteří žáčci si vyhráli s detaily a vymysleli i určité ,vychytávky'. Většina skupin si vybrala tradiční pohádku, ale pobavily nás i pohádky originální jako Sněhurka versus Karkůlka aneb výměna manželek, popřípadě Tři zlatí koně děda Vševěda. V hodinách literatury jsme vytvořeli scénář, rozdělili si role a mohli se pustit do samotného nácviku.

      Po generálce bylo vše nachystané k samotnému vystoupení. Na představení jsme pozvali spolužáky z 1. stupně a každá skupina zahrála svou pohádku dvakrát. Dětem se pohádky líbily. Šesťáci v tomto projektu skloubili vytvarnou stránku se slohem, dramatizací, mluvním projevem a prací v týmu. 

     Představení se vydařilo, je patrný pokrok v mnoha činnostech, ale stále je co zlepšovat:)

Egypt miniprojekt

únor 2018

Petra Horáková

       Během ledna a února jsme se v hodinách dějepisu věnovali starověkému Egyptu. Získané znalosti si žáčci ještě rozšířili při závěrečném miniprojektu. Pracovali jsme ve skupinách. Každá skupina zpracovávala vybrané téma - například Mumifikaci, Pyramidy, Písmo.....Vytvořili tak plakát a zároveň prezentovali jednotlivá témata. Některé ukázky byly velice názorné. Především skupinka Daniely V.  pojala své vystoupení - týkající se mumufukace - jako opravdovou show :)

       V druhé části miniprojektu si žáci vyzkoušeli psaní a luštění hieroglyfů. Největší úspěch však měla aktvita, při kterém si vyzkoušeli omotávání ,mumií'. Místo pláten jsme použili toaletní papír. Děti si užily legraci, ale také se dozvěděly spoustu zajímavostí, zároveň se zdokonalili v práci ve skupinách,

 

Lyžařský výcvikový kurz

leden 2018

Petra Horáková

        Lyžařský výcvik tříd 6.C a 5.A proběhl v termínu 13.1. – 19.1. na chatě Deštná v Orlických horách. Sněhové podmínky nebyly ideální. Na sjezdovkách byl dostatek technického sněhu. S přírodním sněhem nutným pro běžecký výcvik to bylo horší.

        První tři dny děti docházely do areálu Skuhrov  a využívaly okruhu u lesa, který připravil p.uč. Smrček. Od úterý se situace změnila. Nachumelilo a všichni – jak lyžaři, tak běžkaři – si užívali přírodního sněhu. Ve středu si dvě skupinky vyzkoušely lyžování na Špičáku. Někteří začátečníci zažili premiéru na vleku. Všechno ale zvládli a celkem obstojně už sjížděli sjezdovku. Špičák využili k tréninku i snowboardisté. Středeční odpoledne jsme vyrazili na procházku a v Kozím chlívku jsme si dali něco dobrého. Čtvrtek byl posledním dnem na lyžích. V pátek už nás čekalo jen balení, krátká procházka a odjezd domů.

        Lyžařský výcvik byl jistě přínosem pro všechny. Spousta dětí stála poprvé na běžkách nebo na lyžích. Každý žáček udělal znatelný pokrok. Užili jsme si i pobyt na chatě Deštná. Zábavné byly i společné večery. Hráli jsme hry, každý pokoj vystoupil s moderní pohádkou a nesměla chybět ani diskotéka. Jediný, kdo si asi neužil výcvik podle svých představ, byl Adam, který měl úraz. Vše ale nakonec dobře dopadlo.

 Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 

Archeologický výzkum

září 2017

Petra Horáková

      Během úvodních hodin dějepisu pracovali žáci na miniprojektu Archeologický průzkum. Zahráli si na archeology a v pomyslných sondách hledali různé archeologické artefakty, které pak očistili, umístili do nákresu a změřili. Nejpřínosnější částí práce byly úvahy a dedukce, jež  objasňovaly,        k čemu se dané předměty užívaly. Nakonec skupiny svou práci prezentovaly.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cyklistický kurz

 září 2017

Petra Horáková

    Cyklistický kurz 6.C a 5.A proběhl koncem září (23.-27.9.) v Deštné v Orlických horách na chatě Deštná. Počasí bylo poměrně deštivé, přesto proběhly tradiční akce. Žáci soutěžili v míčovém víceboji skupin i jednotlivců. Vyrazili také na kole na Šerlišský mlýn. Tam také vedla horská časovka, kterou závodníci jeli v pondělí. V úterý byly obě třídy v lanovém centru. Pro mnohé žáčky to byla zkouška zručnosti, mrštnosti, ale i odvahy. Za odměnu si pak mohli dát něco dobrého v Kozím chlívku.

    Zajímavý byl i večerní program. Kromě shrnutí aktivit dne, vyhlášení výsledků a plánu na další den proběhla večer i různá vystoupení. Bylo možné vidět ukázku karete, gymnastické vystoupení, tanečnice, kouzelníky, ale také světelnou show.

    I přes nepřízeň počasí si děti užily několik pěkných společných dnů. Zasportovaly si, lépe se poznaly a naučily se něco nového.

    Děkujeme také rodičům za pomoc s dopravou věcí a doprovod.