Naše škola je zapojena do projektu České olympijské nadace.