Hejného matematika

                V posledních letech se na stále více školách učí matematika podle metodiky pana Hejného. Řada rodičů má obavy z toho, že se děti učí jinak, že nezvládnou předepsané učivo, jestli udělají přijímací zkoušky. Snažíme se jejich obavy rozptýlit. Podívejte se, jak zaznamenala hodinu matematiky paní učitelka Renata Dostálová při návštěvě hodiny své kolegyně Kláry Šofrové v 3. B plhovské školy.

                Žáci v hodině řešili zejména slovní úlohu. Ze zadání se dozvěděli, že paní Smolařová pekla cukroví. Rohlíčků upekla 120 kusů, ale polovina se polámala. Lineckého upekla o polovinu více, ale při slepování se 40 kousků rozbilo. Perníčků jí po vyřazení těch spálených zbyla třetina ze 150. Kolik měla paní Smolařová na konci pečení jednotlivých druhů cukroví?

                Jak práci dětí paní učitelka Dostálová viděla ? „ Všechny dvojice aktivně úlohu řešily, radily se, diskutovaly. Znázorňovaly různými způsoby, zápisy byly někdy nepřehledné, ale pro děti efektivní. 2/3 dvojic došly ke správnému řešení, 1/3 začala správně, ale postupem se po cestě „ztratila“. Poté společně řešily úkol. Dvojice vysvětlovaly, jak postupovaly, k jakým výsledkům došly. Paní učitelka některé výsledky zpochybnila, děti pak objasnily, proč řešily právě tímto způsobem.“

                V následném hodnocení ocenila aktivitu dětí, práci ve dvojicích – jsou na to zvyklé, jsou samostatné, radí si, diskutují. Diskuse nad řešením pomohla pochopit úlohu i těm, kteří předtím byli úspěšní jen částečně. Paní učitelka práci koordinuje, ptá se, aktivní jsou zejména děti.

                Věříme, že matematika přestane být pro plhovské děti strašákem, jsme přesvědčeni, že Hejného metodika je správná cesta.

Odkaz pro rodiče:

https://ucebnice.fraus.cz/cs/nezavisle-stranky/matematika-metoda-prof.-hejneho 

 

PODPORA VYUČUJÍCÍCH VE VÝUCE MATEMATIKY HEJNÉHO METODOU

Seminář 16. května 2015 je již naplněn, jednáme s lektorkou o dalších termínech na podzim 2015.

Seminář je určen pro učitele, kteří začínají nebo chtějí začít učit matematiku Hejného metodou, případně uvažují o využití některých prostředí ve své výuce. Semináři bude zaměřen na následující myšlenky:

A. Východiska Hejného matematiky, stanovené zásady.
B. Koncepce učebnic. Matematická prostředí, rozvoj tvořivosti a intelektu žáka.
C. Rozvoj číselných představ. Co pomáhá budovat dobré porozumění číslům, číselným operacím a vztahům mezi čísly. Jak lze žáky připravit na to, aby v budoucnu neměli problémy ani se zlomky, ani se zápornými čísly.
D. Rozvoj porozumění geometrickým pojmům. Manipulativními aktivitami obohacovat zkušenosti žáka a pak o činnosti komunikovat nejdříve běžným jazykem, který se postupně upřesňuje v geometrické termíny.
E. Změna role učitele.

Vše bude ilustrováno na konkrétních příkladech. Součástí semináře bude diskuse. V průběhu diskuse budou mít účastníci možnost získat odpovědi na otázky, které je v souvislosti se zavedením netradičního pojetí matematiky trápí.

Forma: Praktický seminář
Vzdělávací cíl: Učitelé se seznámí s novou metodou výuky matematiky na základní škole a získají nové podněty pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ. Seznámí se s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností žáka. Vše bude ilustrováno na praktických příkladech.
Místo konání: Základní škola Náchod – Plhov
Termín: 16. května 2015 od 9.00 hodin
Hodinová dotace: 6 x 45 minut
Počet účastníků: 15 - 25
Cílová skupina pedagogů: Učitelé matematiky I. stupně základních škol a zájemci z řad učitelů matematiky II. stupně ZŠ, kteří s dětmi chtějí v Hejného matematice pokračovat.
Lektor: Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným. Lektory zajišťuje H-mat, o.p.s.
Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Číslo akreditace DVPP: MSMT-1863/2014-7
Cena: 1200,-Kč /jedná se o poplatek za šestihodinový seminář, v ceně je zahrnuto občerstvení/
Pořadatel semináře: Trvalá obnova školy, o.s. ve spolupráci s H-mat, o.p.s. a ZŠ Náchod-Plhov.
Přihlášky: přihlašujte se on-line na adrese (přihláška zde)

 Přihlášení účastníci:

Karolína Gottsteinová, Monika Jelínková, Dagmar Hemelíková, Eva Nováčková, Jana Fléglová, Klára Šofrová, Pavla Kohoutová, Renata Dostálová, Radka Kolisková, Ivana Kábrtová, Irena Vítková, Alena Žučková, Monika Strnadová, Pavla Bejrová, Lenka Pavlová, Hana Váňová, Lidmila Kuříková, Věra Jansová, Ivana Horká, Magda Kulovaná, Vlastislava Jiránková, Martina Pohlová, Vratislava Vlachová, Šárka Nyklíčková. Seminář je již uzavřen, pro další přihlášení jednáme termíny na podzim tohoto roku.


 Hejného matematika v plhovské škole


V poslední době se čím dál tím více pracuje na základních školách v celé ČR s výukou matematiky podle metodiky pana doktora Milana Hejného. Tento způsob práce vede žáky k prožití učiva, k lepšímu pochopení principů fungování světa matematiky.
V sobotu 10. ledna se v ZŠ Náchod – Plhov sešlo 25 pedagogů z celého východočeského regionu na semináři „Podpora učitelů matematiky ve výuce Hejného metodou“. Ve spolupráci s o.s. Trvalá obnova školy, které tyto semináře organizuje, vytváříme z plhovské školy metodické centrum, kde bychom chtěli v příštích měsících a letech vzdělávání v této oblasti pravidelně nabízet. Další semináře plánujeme na jarní měsíce a pedagogové našeho kraje o nich budou informováni.
Podle metodiky pana Hejného v plhovské škole učíme v prvních třídách, prvky tohoto způsoby výuky zařazujeme i do práce vyšších ročníků 1. stupně a naše zkušenost je prozatím veskrze pozitivní.

Vladimír Honzů

setkání matematiků