Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Dále je ve dnech 26. a 27. 10. 2020 zákázána osobní přítomnost žáků v ZŠ, tyto dny byly stanoveny jako dny volna.

Školní jídelna zajišťuje stravování tak, že žáci mohou přijít na oběd do jídelny nebo si ho vyzvednout do jídlonosiče. Obojí ve stanovenou dobu od 12. do 13. hod. Obědy mají děti od 14.10. automaticky odhlášeny, pro odebírání si je znovu přihlašte.