Školní rok bude zakončen 26. června 2020 vydáním vysvědčení.
Vysvědčení se bude vydávat od  10:00 hodin, děti přijdou do školy v 9:45 - 9:55 hodin.
Osobně si mohou vysvědčení vyzvednout všechny děti. Žáci, kteří  nyní nechodili do školy, přinesou čestné prohlášení o svém zdravotním stavu.
Na dny 29. a 30.června 2020 vyhlásil ředitel školy ředitelské volno.