Konec letošního školního roku byl netradiční, stejně jako bylo jiné vše v minulých měsících. Přesto, školní rok je třeba uzavřít.

Co se podařilo zrealizovat? Od začátku května chodili každý den do školy a připravovali se na přijímací zkoušky z češtiny a matematiky. Jsme rádi, že nakonec u přijímacích zkoušek uspěli. Střední školy nabízejí hodně míst, žáci nemusí mít strach, že nebudou mít od nového školního roku kde studovat. Ale to, že kromě jednoho žáka se dostali všichni plhovští žáci na náchodské gymnázium, je pro nás měřítko toho, že žáci jsou dobře připraveni. Vyjádřeno číslem, ze žáků devátých tříd plhovské školy bude 21% pokračovat ve studiu na gymnáziích našeho regionu.

Tradičně pracují deváťáci na svých závěrečných pracích. Ve dnech 16. a 17. června se sešly třídy 9.A a 9.B ve škole a každý žák měl za úkol svoji práci prezentovat, představit ji vyučujícím a spolužákům. Potěšilo nás, že i když neměli možnost každý den konzultovat se svými vyučujícími, své práce a svá vystoupení kvalitně a zodpovědně zvládli.

Výlety, vystoupení před spolužáky a rodiči v zaplněném Beránku, poslední společné dny ve škole, o to vše letošní deváťáci přišli. Přejeme jim, ať se jim na nových školách daří, rádi je přivítáme ve škole, až se na nás přijdou podívat. A deváťákům roku 2020 – 2021 už nyní přeji, aby jim studium a program nenarušila žádná další karanténa a aby byli podobně úspěšní, jako jejich letošní předchůdci.

                                                                                 Vladimír Honzů