Vážení rodiče, od 8.6 2020 je umožněna návštěva školy i žákům 2. stupně. ZŠ Náchod – Plhov bude organizovat docházku žáků tímto způsobem:

Každý ročník přijde do školy v období 8.6. – 26.6. jeden den v týdnu.

Určené dny pro jednotlivé ročníky:

8. ročník – pondělí 8.6., 15.6., 22.6. 2020

7. ročník – úterý 9.6., 16.6., 23.6. 2020

6. ročník – středa 10.6., 17.6., 24.6. 2020

 

Denní program bude organizován v čase 8:00 – 12.40. Obsahem hodin budou konzultace s třídními učiteli, učiteli jednotlivých předmětů, organizační práce související s koncem školního roku (učebnice), zhodnocení práce za období 2. pololetí školního roku.

Školní jídelna – v den, kdy budou žáci ve škole, mohou jít do školní jídelny na oběd. Oběd je třeba včas přihlásit přes internet.

Režim dětí ve škole bude organizován v souladu s nařízeními platnými pro práci základních škol v tomto období.

Vladimír Honzů, ředitel školy