· Základní škola Náchod – Plhov umožňuje dětem 1. stupně pobyt ve škole od 25.5.2020.

· Děti přicházejí do budovy školy v rozmezí 7:45 – 7:55 hodin, rodiče do školy nevstupují.

· Při vstupu do školy odevzdá žák podepsané čestné prohlášení.

· Výuka je plánována na 4 vyučovací hodiny.

· Žáci mohou využít služeb školní jídelny.

· Děti odcházejí ze školy samostatně, časy odchodu dětí ze školy:

a) po 4. vyučovací hodině

b) po obědě

c) v 15 hodin

· Rodiče a děti dostanou další informace k pobytu ve škole prostřednictvím třídních učitelek.