Termín

pro žáky 4. tříd naší školy 10.6.2020

pro žáky z jiných škol 11.6.2020

 

Jednotlivé disciplíny

1. Trojskok

2. T běh

3. Hod medicinbalem (2kg) Přes hlavu

4. Shyby na šikmé lavičce (2 minuty)

5. Sprint 50m

6. Vytrvalostní běh 12 minut

7. Míčová hra se stanovenými pravidly - chytání, házení, obratnost