Vážení rodiče, pokud máte zájem, aby vaše dítě, které doposud navštěvuje jinou ZŠ, chodilo od začátku školního roku 2020/2021 do ZŠ Náchod – Plhov, je třeba o přestup do naší školy požádat.

 

 

 

Aktuálně se to bude týkat nejvíce žáků budoucí 6. třídy.

Pokud máte trvalé bydliště v obvodu ZŠ Náchod – Plhov nebo ZŠ Pavlišovská ul. Náchod, vyplňte, prosím, žádost o přestup (viz příloha), a dodejte ho do ZŠ Náchod – Plhov. Žádost vyřídíme kladně ihned.

Pokud máte trvalé bydliště v jiné části Náchoda nebo v jiné obci, přijmeme vás, pokud budeme mít v 6. třídách místo. Počet dětí, které budeme moci přijmout, závisí také na počtu dětí, které odejdou na nižší gymnázium a do matematické třídy ZŠ Komenského ul. Náchod. Ozvěte se nám, prosím, že máte zájem k nám nastoupit, projednám s vámi, kdy aktuálně má cenu podat žádost o přestup, tedy kdy budeme vědět, kolik dětí můžeme přijmout.

Přihláška k testům do sportovní třídy není žádost o přestup. I pro rodiče dětí, které se zúčastní testů (pravděpodobně v červnu v termínu po přijímacích zkouškách na SŠ, konkrétní den určíme později), platí předešlé informace.

Pokud máte zájem o přestup do jiného ročníku než do 6. třídy, můžete se ozvat ihned.

                                                                                                   Vladimír Honzů