První hodina naší školičky proběhla v úterý 4. února.

Děti si zkusily sedět v lavici, hlásit se o slovo, namalovat obrázek podle instrukcí. Dále jsme si povídali o písmenkách a také jsme zpívali a tančili.

Další hodina bude 18. února a tentokrát se bude cvičit v tělocvičně, takže cvičební úbor s sebou.

Těšíme se na Vás.