V úterý 26.11. se ve dvou třídách naší školy sešly tři desítky rodičů dětí z 5. a 6. tříd a dalších hostů s učiteli matematiky. Ti pro ně ve dvou učebnách připravili hodinu matematiky. Rodiče dostali příležitost vyzkoušet si, jak matematika probíhá, v čem je ta naše „plhovská“ jiná.

Celých šedesát minut se řešily především rovnice. Učitelé a „žáci“ pracovali v různých prostředích rovnic – krokování, hadi, váhy, mince. Vedly se diskuse nad různými způsoby řešení, vyučující zdůrazňovali, že hlavním principem výuky je hledání řešení, diskuse o cestách, inspirování se navzájem.

Děkuji všem, kteří hodiny matematiky navštívili. Poděkování za realizaci patří paní učitelce Adamcové, paní zástupkyni ředitele Olejákové, panu učiteli Cíchovi a paním asistentkám, ti všichni program pro rodiče zajistili.

Vladimír Honzů