Vážení rodiče,

na středu 6.11. vyhlásil ČMOS pracovníků ve školství jednodenní stávku na podporu svých požadavků. Velká část pracovníků ZŠ Náchod – Plhov se k ní připojuje, proto zůstane škola ve středu 6.11. zavřená.

Považujeme za důležité zdůraznit, že omezení práce škol dne 6.11. není zapříčiněno jen sporem o úroveň zvýšení platů v roce 2020. České školství se potýká s mnoha neřešenými problémy a důvod se hlasitě ozvat opravdu existuje.

Procento peněz, které jdou ze státního rozpočtu na chod českého školství, je nedostatečné. Hledáme inspiraci v zahraničí (Finsko, Německo, …), tam však jde do školství výrazně více prostředků.

Na základních školách existuje akutní nedostatek učitelů, noví prostě nejsou, pokud se zásadně nezmění vysoké pedagogické školy, situace se nezlepší. Téměř neexistuje možnost doplnit si pedagogické vzdělání pro lidi, kteří by ve školách pracovat chtěli, ale v době, kdy končili SŠ, toto rozhodnutí ještě neudělali.   

Noví učitelé do škol nepřijdou, pokud bude úroveň platů na školách na současné úrovni. Učitel základní školy bere stejné peníze jako lidé na úřadech a ve firmách na pozicích, které zdaleka nejsou jen vrcholové a manažerské.

Stát neví, jak má vypadat dobrá škola, jak nastavit kritéria, podle kterých se školy hodnotí.

Stát nastavil systém vzdělávání všech dětí společně. S požadavkem začlenit do základních škol i všechny děti, které potřebují zvláštní péči, nepřišla opatření, která by toto pomohla zabezpečit. Ve školách chybějí speciální pedagogové, psychologové.

Stát nezoptimalizoval střední školství. Nadále existuje předimenzovaná soustava SŠ, je nastaven nevhodný systém přijímání na SŠ. Často je devalvována úroveň maturitní zkoušky.

Problematické je i získávání financí na další rozvoj škol, modernizaci škol. Do škol se mohou dostat peníze prostřednictví různých dotačních programů, jedná se však o složité a administrativně náročné programy, které zejména menší školy nejsou schopny zvládat.

pedagogičtí pracovníci ZŠ Náchod - Plhov