Školní rok bude zahájen v pondělí 2.9.2019 v 8 hod. v jednotlivých třídách.

Vyučování 2.9. bude ukončeno postupně od 10.30 hod. v 1. třídách do 12. hod. v 9. třídách.

Obědy ve školní jídelně si můžete zajistit v týdnu od 26.8. - 30.8. od 8. do 12. hod.

V úterý 3.9. 2019 bude zahájeno vyučování podle rozvrhu. V 1.třídách se dětí učí celé září do 11. hod.