Žáci 5. a 7. tříd píší každoročně srovnávací testy Kalibro z češtiny, angličtiny a matematiky. Celkové výsledky jsou k nahlédnutí v sekci Dokumenty školy.

Žáci 5. tříd dopadli v republikovém srovnání nejúspěšněji v českém jazyce – umístili se ve 2. desetině všech zúčastněných škol (to znamená, že jejich výsledky v předmětu český jazyk jsou lepší než ve zbývajících 80 % škol). V angličtině a v matematice jim stačily výsledky na umístění ve 4. desetině škol.

Žáci 7. tříd byli nejúspěšnější v matematice. Jako škola jsme se umístili v 1. desetině (lépe než 90 % dalších škol), třídy 7.A, 7.B jsou v 1. desetině, 7.C ve 3. desetině. Český jazyk a angličtina dopadly hůře než jsme čekali a chtěli. V češtině až v 7. desetině, v angličtině v 6. desetině úspěšnosti.

V rámci setkání nad výsledky se budeme domlouvat, s jakými úlohami měli žáci problém a jak s informacemi naložíme při další výuce.

Vladimír Honzů