Až na konci května bylo definitivně ukončeno přijímací řízení na střední školy. Přijímačky jsou vždy testem toho, co škola naučí, zároveň i toho, kolik úsilí žáci učení věnují.

Do primy Jirásková gymnázia odejdou čtyři žáci současných 5. tříd, další tři budou chodit do matematické třídy ZŠ Komenského ul. Jsme neradi, když nám odcházejí šikovní žáci, zároveň počet úspěšných páťáků svědčí o tom, že vychováváme dobré studenty.

Měřítkem úspěšnosti u žáků devátých tříd je počet přijatých na Jiráskovo gymnázium v Náchodě. Z obou 9. tříd se jich dostalo sedm, což je opravdu hodně. Těší nás to o to víc, že v těchto třídách učíme Hejného matematiku a ono to funguje. Na úspěchu či neúspěchu u přijímacích zkoušek se vždy podílí rozumný výběr školy, míra studijních předpokladů a množství energie věnované školní práci.

Přejeme všem deváťákům, ať jsou na „svých“ školách úspěšní a spokojení.