V sobotu 23.3. jsme pozvali do školy budoucí prvňáky a jejich rodiče.  Měli možnost  zhlédnout výuku v prvních  a druhých třídách,  provedli jsme je po celé škole, představili jsme vše, co žákům škola nabízí a umožňuje.  Rádi je přivítáme u zápisu do 1. tříd, který proběhne ve dnech 4. a 5. dubna 2019.