Celé dopoledne ve čtvrtek 7. února patřilo na 2. stupni ZŠ Náchod – Plhov projektu organizace Křesťanská akademie mladých, dvě desítky lidí se věnovaly dětem v rámci programu Exit tour. V sedmi dílnách se pracovalo s tématy „Moderní je nekouřit, Zdravé vztahy v kolektivu, O nemoci AIDS, sexu, lásce, věrnosti, Šikana – nemoc vztahů, Život v závislosti, Kult těla a pornografie. Úvod a závěr celého programu tvořilo hudební vystoupení, kterého se zúčastnili společně všichni žáci.

Témata vytváření zdravých vztahů, zařazení do společnosti, závislosti – s tím vším ve škole pracujeme. Na tomto projektu jsme ocenili, že se žákům věnovali fundovaní a zdatní lektoři, že vše bylo ogranizačně dobře vymyšleno a připraveno. A také to, že program jsme mohli uhradit z prostředků, které na tuto oblast pro školy vyčleňuje Město Náchod.

Některé z ohlasů žáků po skončení programu:

* Dozvěděla jsem se spoustu nových informací – rizika, která obsahuje kouření, co obsahuje cigareta, celkově mě program více bavil.

* Připravené hry, vtipné a zábavné, k pochopení.

* Holky nejsou tlusté, ale jsou krásné.

* Za své tělo se nemáme stydět.

* Nesoudit lidi podle toho, jak vypadají.

* Měli bychom být spokojeni sami se sebou, nechtít se stát někým jiným.

* Když chceme splnit své sny, měli bychom být schopni pro ně něco udělat.

* I ze dna se můžeme dostat nahoru, pokud budeme chtít a budeme mít o co se opřít.

* Stačí jeden špatný okamžik a může mi to změnit život.

* Jak lehce lze spadnout do drog.

* Měli bychom si pečlivě vybírat své kamarády, nenechat se jimi stáhnout.