3.12. 2018

V pondělí odpoledne (už za tmy) se ve třech učebnách sešly tři desítky rodičů našich žáků ze 6.,7.,8. tříd. Domluvili jsme se s nimi, že v roli studentů absolvují hodinu matematiky, vyzkoušejí si, jak v hodinách matematiky pracujeme, jak se matematika v naší škole učí.

Výuku matematiky takto nabízíme rodičům již po několikáté. Naším cílem je představit metodiku výuky matematiky, rozehnat obavy z toho, že se děti nenaučí to, co mají umět a že mohou mít v budoucnu problémy např. u přijímacích zkoušek na SŠ.

Nahlédl jsem do všech tříd, zajímaly mne ohlasy rodičů. Znovu jsme diskutovali o tom, v čem je výuka podle metodiky pana Hejného jiná, znovu jsme vysvětlovali, proč jsme přesvědčeni, že toto je správná cesta ve výuce matematiky na základní škole.

Poděkování patří nejen rodičům, kteří projevili zájem o práci školy, ale zejména vyučujícím M. Adamcové, B. Urbaníkové, P. Cíchovi a paní zástupkyni ředitele M. Olejákové, kteří výuku vedli. Děkuji i paním asistentkám K. Flouskové, A. Plachtové a M. Větrníkové, že výuku pomohly zorganizovat.

Vladimír Honzů