V úterý 13.11. se konají třídní schůzky. Na 1. stupni začínají v 16.30 hod., na 2. stupni v 17 hod.

Plánovaná beseda s pracovníkem Policie ČR na téma  "kyberšikana" se přesouvá na  schůzku SRPDŠ  21. 5.2019.