V úterý 9.1, 2018 se konají konzultační třídní schůzky, na kterých budou společně rodiče, učitel a žák hodnotit 1. polotetí školního roku. Třídní učitelé domluví s rodiči čas jejich konzultace.

Třídní schůzky začínají v 15. hod. na 1. stupni, v 15.30hod. na 2. stupni.

Třídy 6.B a 7.A mají třídní schůzky z důvodu l. kurzu v úterý 16.1.2018.