V pondělí 11. prosince měli rodiče dětí 5.– 8. ročníku plhovské školy možnost stát se na chvíli

zase studentem. Nabídli jsme jim možnost „ochutnat“, jak vypadá výuka matematiky ve třídě,

do které chodí jejich dítě. Motivací uspořádat tuto akci bylo především to, že výuka matematiky je

v posledních letech předmětem diskuzí rodičovské i odborné veřejnosti.