Na účet projektu Život dětem jsme odeslali peníze za prodaná srdíčka, obrázkové

magnetky a propisovačky a jsme rádi, že jsme pomohli dobré věci. Sbírka pomáhá nemocným

děrem na nákup zdravotních pomůcek a ozdravných pobytů. Pro příští rok už víme, že zájem dětí

pomoci je velký a prodejních předmětů musíme objednat víc.