V úterý 14.11. 2017 se konají třídní schůzky rodičů, na 1. stupni od 16.30 hod., na 2. stupni od 17. hod. V 16 hod. v čítárně se sejde Rada rodičů, v 18 hod. v čítárně Školská rada.