Srdíčkový den na naší škole proběhne v pondělí 9. 12. 2019 o velké přestávce před sborovnou.

Jedná se o prodej drobných předmětů s cílem přispět nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v ČR (více informací na: https://www.zivotdetem.cz/).


Tento týden proběhla na naší škole přednáška pro rodiče žáků pátých a šestých tříd s názvem Aktuální hrozby digitální doby.

Přednáška byla věnována nebezpečím, kterým jsou v současném digitálním světě vystaveny děti i dospělí. Byla zaměřena na kyberšikanu, kyberteror, challenge, nomofóbii, závislosti na technologiích, romancescam, hacking, hoax a další. Přednáškou nás provedl lektor a odborník na kybernetickou bezpečnost Mgr. Tomáš Hamberger.


Ve středu 13.11. jsme se v plhovské škole vrátili o tři desetiletí zpět. V rámci jednodenního projektu se žáci tříd 2. stupně zaobírali událostmi Listopadu. Děti se vystřídaly ve čtyřech druzích dílen, zaobírali se historií starou tři desetiletí, porovnávali ji se současností. Do školy dorazili pedagogové i děti náležitě ustrojení v duchu módy reálného socialismu, bylo se na co koukat.


Ve středu 16. října 2019 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný KLOKAN 2019. Kategorie Kadet se zúčastnilo 44 žáků z 8. a 9. ročníků. Na vypracování 24 otázek z oblasti přírodních věd (matematiky, fyziky, chemie a biologie) měli soutěžící 40 minut.  

Každý zúčastněný vstupoval do soutěže s 24 body. Úlohy byly rozděleny do 3 skupin podle obtížnosti (úlohy za 3,4 a 5 bodů). Za každou správně zodpovězenou otázku získal soutěžící příslušný počet bodů (3,4 a 5). Za každou neřešenou úlohu nezískal ani neztratil bod žádný. Při špatné odpovědi se naopak 1 bod odečítal. Právě jedna odpověď byla správná. Při řešení nebylo dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu. 

Nejvíce bodů v této kategorii získali: 

  1. Petr Roubal třída: 9. A 68 bodů 
  2. Aneta Rohulánová třída: 9. A 67 bodů 
  3. Hana Valterová třída: 8. A 65 bodů 
  4. Kristýna Bachtíková třída: 9. B 57 bodů 
  5. Nguyen Duy Nam třída: 9. A 56 bodů 

Děkujeme všem soutěžícím za jejich účast v soutěži a vítězům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. 

Stanislava Havlenová 


V úterý 26.11. se ve dvou třídách naší školy sešly tři desítky rodičů dětí z 5. a 6. tříd a dalších hostů s učiteli matematiky. Ti pro ně ve dvou učebnách připravili hodinu matematiky. Rodiče dostali příležitost vyzkoušet si, jak matematika probíhá, v čem je ta naše „plhovská“ jiná.

Celých šedesát minut se řešily především rovnice. Učitelé a „žáci“ pracovali v různých prostředích rovnic – krokování, hadi, váhy, mince. Vedly se diskuse nad různými způsoby řešení, vyučující zdůrazňovali, že hlavním principem výuky je hledání řešení, diskuse o cestách, inspirování se navzájem.

Děkuji všem, kteří hodiny matematiky navštívili. Poděkování za realizaci patří paní učitelce Adamcové, paní zástupkyni ředitele Olejákové, panu učiteli Cíchovi a paním asistentkám, ti všichni program pro rodiče zajistili.

Vladimír Honzů


Uskutečnil se 62. ročník běhu z Hronova do Náchoda, kterého se zúčastnili žáci naší školy. Fotogalerii i s videem můžete zhlédnout zde.


Vážení rodiče,

zveme Vás v úterý 26.11. od 16. 30 hod. na Odpoledne s matematikou.

S rodiči žáků 5. tříd se sejde pan učitel Cícha ve třídě 7.B v přízemí na 2. stupni,

rodiče žáků 6. tříd přivítá ve své třídě 6.B paní učitelka Adamcová.

Těšíme se na odpoledne s Vámi a s matematikou.


Prosincové sváteční dny si připomeneme ve školní kuchyni i svátečním jídelníčkem.

Ve čtvrtek 5.12. si připomínáme svátek sv. Mikuláše, v jídelně se bude vařit „čertovský kotlíkový guláš“, milovníci sladkých jídel si mohou vybrat „andělské pohlazení s čokoládou“. Co to je? Nechejte se překvapit.

Jídelníček vánočních svátků je tradičně tradiční. K Vánocům patří rybí polévka, bílá klobása, kapr, houbový kuba, vánoční krocan. To vše si budete moci dát v jídelně ve dnech před vánočními prázdninami.

Alice Přibylová


Vážení rodiče,

na středu 6.11. vyhlásil ČMOS pracovníků ve školství jednodenní stávku na podporu svých požadavků. Velká část pracovníků ZŠ Náchod – Plhov se k ní připojuje, proto zůstane škola ve středu 6.11. zavřená.


Zvěřina v nabídce jídel

Svátek svatého Huberta, patrona myslivosti, si připomeneme ve školní jídelně v pondělí 4. 11. zařazením zvěřiny do jídelního lístku – muflon na česneku a jelení kýta na smetaně.

Svátek svatého Martina 11. 11. oslavíme svatomartinskou husou s knedlíkem a červeným zelím a husou na jablkách a s kroupami a sušenými švestkami.


Školní rok bude zahájen v pondělí 2.9.2019 v 8 hod. v jednotlivých třídách.

Vyučování 2.9. bude ukončeno postupně od 10.30 hod. v 1. třídách do 12. hod. v 9. třídách.

Obědy ve školní jídelně si můžete zajistit v týdnu od 26.8. - 30.8. od 8. do 12. hod.

V úterý 3.9. 2019 bude zahájeno vyučování podle rozvrhu. V 1.třídách se dětí učí celé září do 11. hod.


V rámci třídních schůzek 21.5. a v následujících dvou týdnech jsme znovu řešili obavy rodičů z toho, zda dostatečně kvalitně učíme v naší škole matematiku. Opětovně jsme vysvětlovali, že se nejedná o nevyzkoušený experiment, ale o propracovanou metodiku. Nabízíme jako argument výsledky našich dětí u přijímacích zkoušek, v matematických soutěžích, výsledky celostátního testování žáků základních škol.