6.-11.9.2020 9.B + 9.C Chřenovice                                                                           

13.-18.9.2020 7.AB + 8.A Deštné chata Anička                                                 

20.-25.9.2020 5.AB + 6.C Havlovice                                                                     

 


Schůzka rodičů budoucích prvňáků se uskuteční ve čtvrtek 27. 8. 2020 od 16 hodin.                         

Přikládáme seznam školních potřeb pro prvňáčky. 


Školní rok bude zakončen 26. června 2020 vydáním vysvědčení.
Vysvědčení se bude vydávat od  10:00 hodin, děti přijdou do školy v 9:45 - 9:55 hodin.
Osobně si mohou vysvědčení vyzvednout všechny děti. Žáci, kteří  nyní nechodili do školy, přinesou čestné prohlášení o svém zdravotním stavu.
Na dny 29. a 30.června 2020 vyhlásil ředitel školy ředitelské volno.

Konec letošního školního roku byl netradiční, stejně jako bylo jiné vše v minulých měsících. Přesto, školní rok je třeba uzavřít.

Co se podařilo zrealizovat? Od začátku května chodili každý den do školy a připravovali se na přijímací zkoušky z češtiny a matematiky. Jsme rádi, že nakonec u přijímacích zkoušek uspěli. Střední školy nabízejí hodně míst, žáci nemusí mít strach, že nebudou mít od nového školního roku kde studovat. Ale to, že kromě jednoho žáka se dostali všichni plhovští žáci na náchodské gymnázium, je pro nás měřítko toho, že žáci jsou dobře připraveni. Vyjádřeno číslem, ze žáků devátých tříd plhovské školy bude 21% pokračovat ve studiu na gymnáziích našeho regionu.


Vážení rodiče, od 8.6 2020 je umožněna návštěva školy i žákům 2. stupně. ZŠ Náchod – Plhov bude organizovat docházku žáků tímto způsobem:

Každý ročník přijde do školy v období 8.6. – 26.6. jeden den v týdnu.

Určené dny pro jednotlivé ročníky:

8. ročník – pondělí 8.6., 15.6., 22.6. 2020

7. ročník – úterý 9.6., 16.6., 23.6. 2020

6. ročník – středa 10.6., 17.6., 24.6. 2020

 

Denní program bude organizován v čase 8:00 – 12.40. Obsahem hodin budou konzultace s třídními učiteli, učiteli jednotlivých předmětů, organizační práce související s koncem školního roku (učebnice), zhodnocení práce za období 2. pololetí školního roku.

Školní jídelna – v den, kdy budou žáci ve škole, mohou jít do školní jídelny na oběd. Oběd je třeba včas přihlásit přes internet.

Režim dětí ve škole bude organizován v souladu s nařízeními platnými pro práci základních škol v tomto období.

Vladimír Honzů, ředitel školy


Vážené děti, rodiče, učitelé a přátelé školy, i v této nelehké době vám Rada žáků připravila školní zpravodaj. V něm se ohlédneme za zimním a jarním obdobím školního roku 2019 a 2020.


· Základní škola Náchod – Plhov umožňuje dětem 1. stupně pobyt ve škole od 25.5.2020.

· Děti přicházejí do budovy školy v rozmezí 7:45 – 7:55 hodin, rodiče do školy nevstupují.

· Při vstupu do školy odevzdá žák podepsané čestné prohlášení.

· Výuka je plánována na 4 vyučovací hodiny.

· Žáci mohou využít služeb školní jídelny.

· Děti odcházejí ze školy samostatně, časy odchodu dětí ze školy:

a) po 4. vyučovací hodině

b) po obědě

c) v 15 hodin

· Rodiče a děti dostanou další informace k pobytu ve škole prostřednictvím třídních učitelek.


Termín

pro žáky 4. tříd naší školy 10.6.2020

pro žáky z jiných škol 11.6.2020

 

Jednotlivé disciplíny

1. Trojskok

2. T běh

3. Hod medicinbalem (2kg) Přes hlavu

4. Shyby na šikmé lavičce (2 minuty)

5. Sprint 50m

6. Vytrvalostní běh 12 minut

7. Míčová hra se stanovenými pravidly - chytání, házení, obratnost

 


Od 25.5. 2020 začne výuka dětí 1. stupně. Docházet budou žáci, které přihlásí  jejich rodiče. První den přinese žák „čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění v jeho rodině“.


Od  11.5. 2020  začíná  příprava žáků 9. tříd na přijímací zkoušky.  Docházejí žáci, kteří budou  vykonávat přijímací zkoušku na SŠ a které přihlásili jejich rodiče. První den přinese žák „čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění v jeho rodině“.


Poslední rok zdánlivé bezstarostnosti. Přichází vlna nostalgie. Asi každý si najde něco, co mu bude chybět nebo někoho, po kom se mu bude stýskat. Někteří z nás tu strávili devět let a to už je, myslím si, celkem dlouhá doba.


prijeti

 
 
 
 

Vážení rodiče, pokud máte zájem, aby vaše dítě, které doposud navštěvuje jinou ZŠ, chodilo od začátku školního roku 2020/2021 do ZŠ Náchod – Plhov, je třeba o přestup do naší školy požádat.

 

 

 

Aktuálně se to bude týkat nejvíce žáků budoucí 6. třídy.


Šest neděl už je naše škola prázdná. Jaké to je? Nic moc, spíš špatné. Vrchovatě se děti, pedagogové i rodiče přesvědčují, proč je užitečné a správné chodit do školy. Školu školou nedělají diktáty, počítání a referáty. Tvoří ji vztahy, kamarádi, diskuse, samotný proces učení se.


Vážení rodiče,

v případě potřeby je možná telefonická konzultace s naší školní psycholožkou na tel. 739 548 970 v pracovní dny od 7 do 15,30. Nabídka platí také pro pedagogický sbor školy.


Máme za sebou měsíc

Matematicky to není přesné, ale s připočtením velikonočních prázdnin a svátků to tak je – děti už celý měsíc nesmějí do školy.


Milí žáci, vážení rodiče,

máme za sebou dva týdny „školy na dálku“. Před týdnem jsem vzkazoval všem – zamysleme se nad tím, co nás čeká, udělejme si plán, neřešme věci zbrkle.


AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISŮM K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 Zápis budou probíhat od 2. do 9. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí

  1. ve škole.
  2. Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání budou podávány bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole následujícími způsoby:


Vážení rodiče, máme za sebou první týden, kdy jsou školy zavřené a děti nechodí do školy. Vnímáme, jak složitá situace pro vaše děti a pro vás samotné nastala.


Od pondělí  16.3. jsou v tělocvičnách ZŠ Náchod - Plhov ubytování vojáci, kteří dohlížejí na režim na česko - polské hranici.


Na základě rozhodnutí Vlády ČR  přijímá  ZŠ Náchod - Plhov tato opatření:

Výuka v 1. - 9. ročníku  je od 16.3.  do odvolání zrušena, děti nebudou chodit do školy.  Informace k domácí přípravě dostanou žáci prostřednictvím informačního systému školy v týdnu od 16.3.

Školní družina a školní klub jsou od 16.3. uzavřeny.

Školní jídelna  od 16.3. nevaří pro žáky, zaměstnance ani pro veřejnost.

 Tělocvičny jsou pro sportování  sportovních klubů a veřejnosti od  13.3. uzavřeny.