Dne 11. prosince proběhl ve škole srdíčkový den. Prodávali jsme magnetky nebo propisky a výtěžek z prodeje byl určen nadaci ŽIVOT DĚTEM. Dohromady jsme vybrali 3 232 Kč. Za vybrané peníze se kupují různé rehabilitační pomůcky pro vážně nemocné děti. Všem moc děkujeme za ochotu pomoci.

Žanna Dorošenko


3.12. 2018

V pondělí odpoledne (už za tmy) se ve třech učebnách sešly tři desítky rodičů našich žáků ze 6.,7.,8. tříd. Domluvili jsme se s nimi, že v roli studentů absolvují hodinu matematiky, vyzkoušejí si, jak v hodinách matematiky pracujeme, jak se matematika v naší škole učí.

Výuku matematiky takto nabízíme rodičům již po několikáté. Naším cílem je představit metodiku výuky matematiky, rozehnat obavy z toho, že se děti nenaučí to, co mají umět a že mohou mít v budoucnu problémy např. u přijímacích zkoušek na SŠ.


Zveme rodiče žáků 6. až  8. ročníků na ukázkovou hodinu matematiky, která se koná v pondělí 3. prosince od 16 hodin. 


Ve středu 28.11. 2018 převzala paní vychovatelka Věra Rýdlová ocenění za svoji dlouholetou činnost v rolích cvičitelky dětí a předsedkyně SK Plhov. Ocenění se jí dostalo na slavnostním setkání cvičitelů krajské asociace Sport pro všechny v Hradci Králové. Děkujeme za práci pro plhovské děti a gratulujeme.

Vladimír Honzů


Tři roky po sobě, to je již tradice. Tolikrát jsme se již ve sborovně naší školy sešli s našimi kolegy – důchodci, letos ve středu 21. listopadu. Není to jediná příležitost, kdy se během roku potkáváme, ale ve sborovně školy je to přeci jen nejlepší. Ukážeme jim, co je ve škole nového, probereme novinky rodinné i naše pracovní. Každým rokem i trochu žasneme nad tím, čemu všemu se stále stíhají věnovat. Nejen vnoučatům, jak se trochu automaticky očekává, ale řada z nich stále studuje, cestuje, pečuje o zahrádku, sportuje.


V úterý 13.11. se konají třídní schůzky. Na 1. stupni začínají v 16.30 hod., na 2. stupni v 17 hod.

Plánovaná beseda s pracovníkem Policie ČR na téma  "kyberšikana" se přesouvá na  schůzku SRPDŠ  21. 5.2019.


7. listopadu 

Tento den naše škola prožije ve stylu první republiky.

Žáci 1. stupně budou pracovat se svými třídními učiteli na projektech přizpůsobených jejich věku.

Žáci 2. stupně budou pracovat během dne v šesti dílnách, které budou zaměřeny na různé oblasti života nového Československa.

 


Na 26. 10. 2018 vyhlašuje ředitel ZŠ Náchod - Plhov ředitelské volno. Důvodem je  přerušení elektřiny v ulici Příkopy z důvodu plánovaných prací na distribuční síti.  

Mimo provoz bude i školní jídelna a školní družina.


Volby do školské rady se uskuteční dne 13.11. 2018 v rámci schůzek rodičů a přátel školy.


V úterý a ve středu proběhne sběr papíru. Kontejnery budou přistaveny před školou. 


V úterý 11.9. se konají třídní schůzky. Na 1. stupni začínají v 16.30 hod., na 2. stupni v 17 hod.

Třídy 8.A, 9.B mají třídní schůzky 6.9. v 17 hod.


Školní rok 2018/19 začíná v pondělí 3.9.2018 v 8 hod. 

Prvňáci ukončí vyučování v 10.30 hod. a půjdou na oběd, ostatní třídy se učí do 11.-12. hod.

Vezměte si s sebou zápisníky a psací potřeby, zámek na šatní skříňku.

Těšíme se na vás, hezký začátek nového školního roku všem.


   Milí rodiče!

   Naše první setkání s Vámi se uskuteční dne 26. 6. 2018 v 16 hodin. Schůzky se budou konat ve třídách označených jmenným seznamem.

                                                                 Těšíme se na Vás

                                                    Jitka Košvancová a Hana Pavlištová