Dopravní výchova
Návštěva muzea
Plavecký výcvik
Podzimní vycházka
První republika - projektový den
Stavebnice Merkur
Už jsme třeťáci
Mikuláš
Den dětí
Výlet