Cyklistický kurz
Jdeme do deváté třídy
Basketbal chlapci
Basketbal děvčata
Běh do zámeckých schodů
Čertoviny
Cirkus
Exkurze Aro
Halloween
The action new generation
Music stars with marv
Návštěva Mesy
Návštěva pracovního úřadu
OEV příběh o nespravedlnosti
Pololetní vysvědčení a ocenění
Sportovní úspěch Elišky
Vánoční besídka
Vánoční posezení s rodiči
Vánoční přání
Vánoční výzdoba
Výzdoba třídy
Japonské divadlo Takarazuka
Lyžařský kurz
Návštěva knihovny
Přednáška Mediační a probační služba
Přednáška USA
Projektový den vaření
Zájezd do Velké Británie
Vyhodnocení psychologických testů
Den dětí
Závěrečné práce
Školní výlet